Låt energisamordning bli en del av ditt nästa projekt

Energisamordning är en värdefull insats för både renovering av befintliga fastigheter och nybyggen. Här berättar vår energispecialist Åsa Forss om grunden för energisamordning och hur våra energisamordnare ser till att energimål kan uppnås.

Tänk till tidigt för att spara energi

Energianvändningen blir ofta högre än planerat, vilket gör att du kanske inte lever upp till kraven för en miljöcertifiering eller andra kravställningar från beställare. Du som projektägare tvingas då antingen sänka ambitionerna eller vidta dyra åtgärder för att nå målen. Om ambitionerna sänks får du en sämre energiprestanda vilket ger högre driftkostnader på sikt. 

För framgångsrik energisamordning – strategisk energidesign 

Energisamordning kan användas i såväl nyproduktion som vid renovering av befintliga fastigheter. Energisamordnare är specialister som säkerställer att energimålen uppnås genom hela projektet från idé till att byggnaden är i drift. Genom att komma in i ett tidigt skede i projekt kan vi ge råd om gestaltning, systemval och liknande vilket ger bättre förutsättningar att lyckas på sikt. Tjänsten kallar vi strategisk energidesign


Allt eftersom projektet fortskrider agerar vi sedan bollplank i olika beslut för att säkerställa att eventuella ändringar inte påverkar energiresultaten. Det är många delar av en byggnad som påverkar energiprestandan – alltifrån formfaktor och klimatskal till installationer. Därför är det viktigt att engagera hela teamet så att alla inblandade förstår konsekvenserna av de beslut som tas.

Värdet av att skapa en god inomhusmiljö  

Det finns många anledningar till att satsa på energibesparingar idag. Ekonomiskt sparar du pengar både på att ha en effektiv process och ta rätt beslut från början. I längden sparar du också pengar på energisnål drift. 

Men energi handlar inte bara om att spara kilowattimmar utan om att skapa en god inomhusmiljö. Energi är en central aspekt både för att uppnå miljöcertifieringar och för att få grön finansiering. Energisamordnare kan hjälpa kunden både initialt med att sätta mål och se till att de uppfylls. Vi kan också hjälpa till att utvärdera projekt så att projektägaren kan dra lärdomar till framtida satsningar.

Ebab erbjuder dig helhetslösningar

Vi erbjuder ett helhetspaket av energi, miljö och övriga hållbarhetstjänster som energisamordning, energiberäkningar och dagsljusberäkningar. Vi hjälper också kunder att uppnå taxonomikraven och klara miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, Svanen och Breeam-In Use

Kvarteret Rickomberga som planeras stå klart 2022 är ett bra exempel. Projektet innefattar 78 hyresrättslägenheter och består av 3 punkthus om 5 till 7 våningar. Som alltid i våra projekt finns ett påtagligt hållbarhetstänk och vår hållbarhetsstrateg har varit inblandad sedan starten. Projektet innehåller bergvärmeanläggning och solceller och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det är också förberett för bilpool, lådcyklar och separat mätning av el och vatten.

“Genom att ställa höga krav på energi skapades möjlighet att söka investeringsstöd, vilket resulterade i ett mycket lönsamt projekt där även hyresnivåerna kunde sänkas. Det i sin tur ledde till lägre omsättning av hyresgäster och färre vakanser”, berättar Lukas Lindstedt som medverkade i projektet som energikonsult. Precis som Åsa Forss arbetar Lukas med energifrågor här på Ebab.