Månadsslut? Då bör du följa upp din energianvändning!

I slutet av varje månad bör du följa upp din energianvändning i dina fastigheter och vidta eventuella åtgärder. Vi ger dig tips om hur du bör tänka!

Positivt eller negativt?

Det första steget blir att utvärdera om energianvändningen överensstämmer med de målvärden som ni fastställt. En viktig anledning till varför man kontinuerligt ska följa upp energianvändningen är att man får information om hur fastigheten mår. Om statistiken helt plötsligt avviker från vad den brukar vara tyder detta på att något har hänt. Är det en vattenläcka någonstans? Står en ventil öppen, har ni värme och kyla på samtidigt? Genom att följa upp kan man snabbt korrigera eventuella problem innan kostnaderna skenar iväg.

Energikonsultens 3 bästa tips för att spara energi

Vid ett positivt resultat

En lägre energianvändning än beräknat är bra, tänker du och lämnar det där. Samtidigt kan ett positivt resultat vara något att lära ifrån och kanske även använda som exempel i andra fastigheter. Vilka installationer har gjorts och vilka åtgärder har genomförts? Går detta att applicera på andra fastigheter?

Vid ett negativt resultat

Ett negativt resultat redan vid månadskontrollen bör tas på allvar. Ju tidigare felaktigheter rättas till desto mer pengar kan du som fastighetsägare spara. Om fastighetens energianvändning är onormalt hög är det något som inte står rätt till. Det kan vara en givare som slutat fungera och om fastigheten är gammal kan det helt enkelt bero på att installationerna passerat sitt bäst-före-datum. Läs här om hur du kan minska energikostnaderna för din fastighet i 5 steg.

Guide: Din guide till att teckna energideklaration Ladda ner guide

Nybyggd fastighet

I en ny fastighet bör varningsklockorna ringa ännu högre, då kan det handla om att installationerna inte är intrimmade på ett korrekt sätt. Glöm inte att under garantiperioden är det byggherren som ansvarar för att fastigheten uppfyller de krav som ställdes innan projektet påbörjades. Du som kund har rätt att kräva att felaktigheter rättas till på bekostnad av byggherren.

Det är viktigt att lära sig utläsa förändringar i energianvändningen för att kunna fortsätta med att energioptimera ditt fastighetsbestånd, ett sätt kan vara genom energisamordning. Du uppnår ett bättre inomhusklimat och om fastigheten mår bra ökar den också i värde. 

Lästips: Termiskt inomhusklimat