Miljöcertifiera för framtiden med BREEAM In-Use!

BREEAM In-Use version 6 är den senaste utgåvan av den internationella certifieringen för befintliga byggnader, som nu även är anpassad för bostäder. Ebabs energispecialist Lukas Lindstedt och affärsområdeschef och assessor Åsa Bergqvist, berättar här om certifieringens olika delar och hur du lyckas!

Vad är BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use är ett brittiskt miljöcertifieringssystem, utvecklat för bedömning av befintliga byggnader, administrerat av BRE (Building Research Establishment. BREEAM är en metod för bedömning av byggnader som funnits i över 30 år och som är Europas största certifieringssystem med över 500 000 certifierade byggnader i hela världen.

Certifieringens tre olika delar: 

Del 1 – Byggnadsprestanda (Asset Performance) 

Del 2 – Byggnadsledning (Management Performance) 

Del 3 – Hyresgästhantering (Occupier Management) 

De flesta fastighetsägare väljer att certifiera enligt del 1 och 2. (Del 3 är för närvarande endast möjligt att tillämpa på kontorsbyggnader.) Byggnaderna bedöms utifrån huvudkategorierna: förvaltning, hälsa, transport, vatten, resiliens, resurser, ekologi och föroreningar. Byggnaderna klassificeras därefter på en femgradig betygsskala enligt: pass, good, very good, excellent och outstanding. 

För certifiering enligt BREEAM In-Use krävs en oberoende licensierad assessor som agerar projektets revisor, med uppgift att granska och skicka in ansökan till BRE. Det finns ett antal obligatoriska krav för att kunna certifiera en byggnad men de flesta kriterierna är frivilliga vilket gör att en stor variation av byggnader kan certifieras, oavsett byggnadstyp, byggår och verksamhet. 

Lästips: Så arbetade Ebab enligt BREEAM-SE Excellent i Arenastaden

Varför ska man certifiera med BREEAM In-Use? 

Sverige har som mål att vara klimatneutralt år 2045, och EU år 2050. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av klimatpåverkan och genom att miljöcertifiera byggnader tar man ett steg i rätt riktning för att på sikt bidra till de nationella och internationella klimatmålen. Genom att certifiera byggnader enligt BREEAM In-Use skapas engagemang och förutsättningar för att identifiera hållbara och lönsamma åtgärder. Certifieringen ger även ett kvitto på byggnadens miljöprestanda vilket kan vara till stor fördel då efterfrågan på hållbarhet hos konsumenter ökar. Tack vare BREEAM In-Use internationella standard är det enkelt att lyfta byggnadens miljöprestanda inför hyresgäster från hela världen. 

6 vinster med BREEAM In-Use för dig som fastighetsägare

Experternas bästa tips för att lyckas med BREEAM In-Use 

Lukas Lindstedt: Vid certifiering av befintliga byggnader är dokumentation av underhåll och rutiner viktigt. Med en tydlig policy för såväl underhåll samt upphandling förbättras möjligheten att uppnå ett högre betyg. Fastställda energimål och uppföljning av byggnadens energiprestanda är av stor betydelse för att lyckas med certifieringen, och en förutsättning för en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning.  

Åsa Bergqvist: Genom att certifiera sina befintliga byggnader blir drift och förvaltning av byggnaden tydligt dokumenterade och det blir enkelt att arbeta proaktivt framåt. Mål inom hållbarhet blir mätbart och man erhåller en stärkt dialog med hyresgäster som också visar hur fastighetsägaren arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i sin fastighet.