Minska energikostnaderna för din fastighet i 5 steg

Hur kan jag minska fastighetens energikostnader? I det här blogginlägget delar vi 5 steg som är avgörande för energikostnaden – men som även bidrar till att höja fastighetens marknadsvärde.

Läs först: Så minimerar du energikostnaden före byggstart

1. Energi- och miljöcertifiera fastigheten

En energi- och miljöcertifiering (t.ex. GreenBuilding och Miljöbyggnad) har givetvis positiva effekter på inomhusklimatet, men ger även effekt för fastighetens energikostnader. Genom att se över temperaturnivåer, belysning, spillvärme, ventilation och varmvatten tar du viktiga steg mot att kvalificera byggnaden för en energi- och miljöcertifiering. Dessutom ökar du fastighetens attraktivitet för potentiella hyresgäster eller köpare.

2. Täta fönster, dörrar och tilläggsisolera

Fönster och dörrar står idag för mer än en tredjedel av värmeförlusten i en byggnad. Dessutom bör tak, väggar och installationer ses över som alla kan vara stora värmetjuvar och bidrar till ökade energikostnader. Genom att täta och tilläggsisolera dem ordentligt kan ni med andra ord minska utgifterna rejält, men även skapa en mer lättreglerad inomhusmiljö.

3. Se över husets värmekälla

Utvecklingen av marknadens uppvärmningssystem är idag långt ifrån hur de såg ut för bara ett par decennier sedan. Med andra ord är det troligtvis redan läge att se över fastighetens värmekälla om huset byggdes för mer än 20 år sedan. Genom att byta system gör du en investering för framtiden, men kan även komma ner i kostnad och miljöpåverkan. Det påverkar fastighetens marknadsvärde och minskar byggnaden klimatavtryck.

4. Titta på belysning och elektronik

Gamla vitvaror, lampor som aldrig släcks och eluttag som är ständigt uppkopplade? Med hjälp av timers, rörelsedetektorer för belysning och en investering i vitvaror som är mer energisnåla kommer du långt. Exempelvis kan lampor som tänds vid rörelse och endast ger ett svagare sken resten av den mörka delen av dygnet spara en hel del el – en smart lösning för exempelvis trapphus och korridorer.

5. Fundera över kommande installationer

När är fastighetens installationer gjorda? När bör de ses över igen? Planera alla kommande installationer i god tid innan det är dags. Genom bra planering, förebyggande konsultation och en öppenhet för nya lösningar ökar du chansen till att kommande installationer håller över tid. Ett bra energiledningssystem, som t.ex. Granlund Manager kan vara ett viktigt arbete i din planering.

Guide: Planera årets energiunderhåll - steg för steg Ladda ner guide