Inled byggprocessen hållbart med hjälp av strategisk energidesign

Drivande faktorer som Agenda 2030, skärpta BBR-krav och gröna bolån ämnar minska klimatavtrycket för hur fastigheter byggs idag. Då mängden energi som försörjer fastigheter är en stor del av Sveriges totala energianvändning krävs förändrade arbetssätt. Mattias von Malmborg, energiexpert på Ebab, berättar om strategisk energidesign som är en av flera viktiga parametrar i arbetet för framtida hållbara fastigheter med låg klimatpåverkan.

Vad är strategisk energidesign?

Strategisk energidesign innebär att man i byggprocessen tillsätter tvärvetenskaplig kompetens i det absolut tidigaste skedet. Genom rätt kompetens från start kan man planera nya stadsdelar och bygga och renovera fastigheter med lägsta möjliga energianvändning och klimatpåverkan, samt erhålla bästa möjliga inomhuskomfort med arkitektonisk förträfflighet.

Varför behöver vi arbeta med strategisk energidesign?

Hållbara stadsdelar, klimatsmarta och klimatneutrala fastigheter och skärpta BBR-krav på fastigheter. Vi står inför många utmaningar när vi ska bygga nya stadsdelar och fastigheter eller renovera gamla fastigheter.

För att bygga eller renovera fastigheter designade för framtiden behövs en helt annan kompetens än vad som finns i de tidiga skedena idag. Åtgärder som ger lägsta möjliga klimatpåverkan görs enklast i de tidigaste skedena. Samma åtgärder tenderar att bli oerhört kostsamma och svårare att utföra ju längre planeringen och byggprocessen går.

Här kan du läsa om hur Ebab hjälpt till att förbättra Löwenströmska sjukhusets arbetsmiljö, inomhusklimat och hur de erhållit en lägre energianvändning

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Ebab har lång erfarenhet av hållbar utveckling av stadsdelar och fastighetsutveckling i både nybyggnads- och renoveringsskedet. Vi kan hjälpa exploatören, markägaren eller byggherren att förstå innebörden av skärpta riktlinjer och kravställningar så att strategier och principer skapar den hållbara visionen. När den hållbara visionen tagits fram tar Ebab fram ett kvalitets- och hållbarhetsprogram med tydliga målbilder och kravformuleringar.

Implementeras strategisk energidesign tidigt blir det lätt att göra rätt, annars riskerar framtida projekt att bli väldigt kostsamma. Ebab jobbar redan aktivt med hållbarhet och energilösningar för en bättre och hållbar framtid, och vi finns här för att hjälpa till.

Hur kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle?

Vi välkomnar framtiden i byggbranschen genom utveckling av stadsdelar, byggande och renovering av fastigheter med lägsta möjliga energianvändning och klimatpåverkan samt boendekomfort med högsta kvalitet. Ebab jobbar redan idag med strategiska frågeställningar med flertalet beställare. Genom att vi hjälper till redan från start blir strategisk energidesign en ekonomiskt lönsam och hållbar fastighetsaffär. Kontakta Ebab så berättar vi mer och hjälper er att ta steget vidare in i en gemensam hållbar framtid.