Producera 100 % förnybar energi med solceller

Solens energi skapar inte bara liv på jorden, den tillför tillsynes oändligt med förnybar energi som vi kan använda utan att påverka jordens resurser. I samband med att energikraven för nyproduktion ökar blir solceller allt viktigare. Här berättar Ebabs energispecialist Lukas Lindstedt om fördelarna med solceller.

Solenergi ger ca 1 000 kWh/m2 och år. Om hela jordens yta täcks med solceller skulle energiproduktionen motsvara 8 000 gånger mer än jordens totala energiförbrukning. Energimyndighetens mål för produktion av solel i Sverige år 2045 är en produktion på 7–14 TWh/år, vilket motsvarar ca 5–10 % av den totala elförbrukningen i Sverige.

Varför behöver vi solceller?

I samband med att energikraven för nyproduktion ökar blir solceller allt viktigare. El från solceller som tillgodoser byggnaden bidrar till en lägre energiprestanda och ett ökat fastighetsvärde. Med en låg energiprestanda skapas även möjligheter till förmånligare lånevillkor, så kallade gröna lån.

Privata bostäder som är A- och B-klassade enligt energideklarationen erbjuds gröna bolån av allt fler banker med en ränterabatt på 0,1 %. Fastighetsägare som förvaltar bostäder och lokaler kan även få möjlighet till lån i form av gröna obligationer i samband med installation av solceller.

3 vanliga frågor om installation av solceller

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi är experter på energi och hållbar fastighetsförvaltning. Om du är intresserad av solceller eller förnybar energi kan vi på Ebab hjälpa dig med förstudier och förfrågningsunderlag samt avtal för upphandling av energismarta teknikinstallationer.

Lästips: Miljöbyggnad iDrift och vad det innebär för dig som fastighetsägare 

Hur kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle?

Genom att investera i förnybar energi från solceller minskar klimatpåverkan vilket hjälper oss att lösa en av vår tids största utmaningar. Förnybar energi kommer aldrig att ta slut och den bidrar inte till utsläpp av miljöfarligt avfall och föroreningar som förstör vår natur. Den globala uppvärmningen minskar vid omställning till förnybar energi – något som måste vara en självklarhet för framtidens hållbara samhälle.