Energikonsultens 3 bästa tips för att spara energi

Energispartips har nog aldrig varit mer välkomna än idag. Elpriserna är historiskt höga och vi kan förvänta oss fortsatt stigande priser även framöver. Fastigheters energiförbrukning blir därmed en allt viktigare konkurrensfaktor. Ebabs energispecialist Åsa Forss listar här sina tre bästa tips för hur du som fastighetsägare kan spara energi.

Energispartips #1 – Lågt hängande frukter

För att komma igång snabbt är det bra att börja med att se över de system som finns, såsom värme, kyla, ventilation eller belysning. Energioptimering handlar om att säkra att allt fungerar gällande såväl energi som drift. Ett vanligt problem är till exempel att utrustningen aldrig har trimmats in vilket kan resultera i högre driftskostnader än vad som krävs.

Du kan antingen energioptimera en hel fastighet eller ett visst system. Genom att börja med de enklaste “lågt hängande frukterna” kan medel frigöras för att finansiera framtida investeringar. Om du vill ha hjälp från oss börjar vi med att gå igenom dina installationer och undersöka vilka förbättringar som kan göras för att spara energi utan att förändra byggnadens yttre – även små förbättringar kan ge stora effekter.

Guide: Energikartläggning i 4 steg Ladda ner guide

Energispartips #2 – Energismart fastighetsförvaltning

Energismart fastighetsförvaltning handlar om att systematiskt och långsiktigt inkludera energi- och klimatfrågor i kommande budgetar, strategier och mål. Genom att kartlägga behoven, sätta upp mål och regelbundet följa upp dem skapar man en kostnadseffektiv, säker och miljövänlig drift för hela fastighetsbeståndet. Tydliga beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut kring kommande investeringar.


Läs mer: Så förvaltar du fastigheten energismart

Energispartips #3 – Strategisk energidesign och samordning

För nybyggnadsprojekt finns det stora möjligheter att arbeta energieffektivt genom att sätta in rätt insatser från början och därmed minimera energikostnaden i byggprojektet – före byggstart.

En viktig del av detta är att ta in en energispecialist som samordnare tidigt i projekt. Ju tidigare desto lättare kommer det vara att fatta kloka beslut och undvika onödiga kostnader. Genom strategisk energidesign sätter du i början av byggprocessen in tvärvetenskaplig kompetens och säkrar att projektet utförs med lägsta möjliga energianvändning och klimatpåverkan. Genom kontinuerlig energisamordning säkrar du sedan att energimålen hålls genom hela projektet.

Så kan Ebab hjälpa dig 

Det kan vara komplext för en projektledare att ha allt energiansvar själv. Behöver ditt företag hjälp kan en energisamordnare tas in, och gärna så fort som möjligt. Då kan denne ta fram de bästa lösningarna tillsammans med arkitekten och konstruktören så att energimålen kan uppnås och du kan säkerställa en mer effektiv energianvändning.

Läs mer om hur vi implementerar ett hållbarhetstänk i allt vi gör, våra projekt inom energi och miljö och hållbarhetsmål för 2021 i vår Hållbarhetsrapport. Och vill du ha hjälp med energikartläggning, strategisk energidesign, eller prata med en energisamordnare? Kontakta oss så hjälper vi dig!