Energismart fastighetsförvaltning

Energistatistik visar att cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning går till bostäder, lokaler och servicelokaler. Energikartläggning är ett effektivt sätt att identifiera lönsamma åtgärder för att minska energikostnaderna och öka driftnettot i det befintliga fastighetsbeståndet. Med optimerad drift och energieffektiva installationer kan dessutom inomhusklimatet förbättras – och energibesparande åtgärder leder ofta till ett ökat fastighetsvärde.

Arbetet med att energieffektivisera minskar även klimatpåverkan, stärker varumärket och bidrar till långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Vilka åtgärder är lönsamma och vad innebär en energikartläggning? Här kan du läsa mer om hur vi på Ebab kan hjälpa dig med energikartläggningar och övriga delar i förvaltningsskedet.

Behovet av energieffektivisering inom fastighetsbranschen är idag allmänt känt och därmed en del av den dagliga driften hos merparten av Sveriges fastighetsförvaltare. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra där systematiskt arbete med energieffektivisering skapar förutsättning för långsiktiga energibesparingar.

5 åtgärder som en energikartläggning förbättrar:

Guide: Energikartläggning i 4 steg Ladda ner guide