Energismart fastighetsförvaltning

Energistatistik visar att cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning går till bostäder, lokaler och servicelokaler. Energikartläggning är ett effektivt sätt att identifiera lönsamma åtgärder för att minska energikostnaderna och öka driftnettot i det befintliga fastighetsbeståndet. Med optimerad drift och energieffektiva installationer kan dessutom inomhusklimatet förbättras – och energibesparande åtgärder leder ofta till ett ökat fastighetsvärde.

Arbetet med att energieffektivisera minskar även klimatpåverkan, stärker varumärket och bidrar till långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Vilka åtgärder är lönsamma och vad innebär en energikartläggning? Om du är intresserad av att veta mer om energikartläggningar får du inte missa vår guide, som beskriver hur du kan minska energianvändningen i fyra steg med hjälp av energikartläggning.

Behovet av energieffektivisering inom fastighetsbranschen är idag allmänt känt och därmed en del av den dagliga driften hos merparten av Sveriges fastighetsförvaltare. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra där systematiskt arbete med energieffektivisering skapar förutsättning för långsiktiga energibesparingar.

5 åtgärder som en energikartläggning förbättrar:

  • Minskar klimatpåverkan
  • Stärker varumärket
  • Bidrar till långsiktig hållbar fastighetsförvaltning
  • Minskar energikostnaderna
  • Ökar driftnettot

Guide: Energikartläggning i 4 steg Ladda ner guide