5 vanliga frågor du får som energispecialist

Funderar du på att utbilda dig eller sadla om till energispecialist? Yrket innebär en hel del kundkontakt vilket också medför många frågor och mycket dialog. I det här blogginlägget har vi därför samlat 5 frågor som du troligtvis kommer att få – och vad du borde svara!

Hur kan jag minska fastighetens energikostnader?

Energianvändningen och energikostnaden i en fastighet går att minska på flera sätt, men svaret beror helt på byggnadens förutsättningar. En lyckad energieffektivisering av en byggnad bygger på en god kunskap om byggnadens skick före t.ex. en renovering. Generellt tittar vi främst efter utmaningar i installationer såsom ventilation, kyla, värme och belysning. Har din fastighet en hög energianvändning så kanske kyla och värme går samtidigt? En översyn av belysningen kan även det ge en lägre energianvändning.

Lästips: Minska energikostnaderna för din fastighet i 5 steg 

Kan jag ge svar utan att besöka fastigheten?

För statusbedömning behövs en grundlig energiinventering, vilket innebär att du som energispecialist behöver besöka byggnaden i fråga för att få en fullständig och tydlig bild av potentiella utmaningar. Det räcker med andra ord inte med vittnesmål från din klient, även om det kan ge en indikation kring omfattning och upplevt problem.

Vilken storlek bör husets fönster vara för minsta möjliga energikostnad?

Just storleken på fönster är något som många frågar om när det kommer till att optimera energiförbrukningen. Det behöver dock inte vara storleken på fönstret som är det mest intressanta i sammanhanget, utan kan bero på var huset och fönstren är placerade, samt vilket väderstreck dessa vetter mot. Generellt leder fler fönster till mer utsläpp av värme, men det ger även en större solljusinstrålning och värmetillförsel. Allt detta behöver tas i beaktning och sammanvägas för att uppnå minsta möjliga energikostnad.

Varför har energikostnaden skenat iväg?

En ökad energikostnad kan bero på flera saker, som hur installationerna i huset ser ut, men även hur lokalerna används. Kanske går ventilationen dygnet runt, medan verksamheten är baserat på dagtid? Har lokalerna möblerats om eller fått en annan funktion? Den mänskliga faktorn kan ha stor påverkan på kort sikt, medan installationstekniska brister ofta träder fram över tid.

Hur förutser jag kommande års energikostnader?

Att ha ett fungerande energiledningssystem är en viktig del i att förutse kommande kostnader, men även i att bidra till en mer hållbar energianvändning i din fastighet. På Ebab arbetar vi med ett system för energiuppföljning som heter Granlund Manager. Med hjälp av systemet kan vi läsa in och samla relevant data kring värme, kyla, el och vatten energianvändningen i ett fastighetsbestånd och på så vis ta fram en heltäckande prognos för framtiden.

Guide: Planera årets energiunderhåll - steg för steg Ladda ner guide