Så förvaltar du fastigheten energismart

Att förvaltare ser över en fastighets energiförbrukning, tekniska installationer och kontinuerligt övervakar driften sköts ibland utomordentligt – ibland inte alls. Men hur ska du som fastighetsförvaltare veta att du faktiskt gjort tillräckligt för att åstadkomma en så energismart fastighetsförvaltning som möjligt? Josefine Hagdahl, energispecialist på Ebab, delar här med sig av sina tankar kring energismart förvaltning.

Vad är energismart förvaltning?

Energismart förvaltning handlar om att inkludera klimatfrågor i kommande budgetar, strategier och mål. Oavsett om du som förvaltare redan har genomfört ett antal energieffektiviserande åtgärder eller inte fokuserat på frågan alls, så finns det oftast mer att göra. Därför är det viktigt att det finns en plan för vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras för ett par år framöver.

Varför behövs energismart förvaltning?

Under 2019 genomförde Ebab ett stort antal energideklarationer. Resultatet visade att många fastigheter i det befintliga beståndet idag inte når upp till BBR-kraven, trots att energieffektiviseringar inom branschen varit högaktuellt de senaste åren. Det behövs i många fall göras mer. Det krävs en plan – och en strategi. Även fastigheter som idag klarar BBR-kraven måste fortsätta arbeta för att minska sin energiförbrukning, framförallt då kraven bara kommer att bli tuffare framöver och därmed svårare att klara.

Vad är vinsten för dig som fastighetsförvaltare?

Vänd på frågan, vad är nackdelarna med att energieffektivisera? Tidskrävande? Inte ekonomiskt hållbart? Klart att det krävs tid att planera, utföra och följa upp energieffektiviserande åtgärder. Klart att det kostar dels att utreda dels att genomföra åtgärderna. Men med en energismart förvaltning kan både kostnaderna och tidsåtgången spridas och dessutom minskas i takt med att fastigheten energieffektiviseras.

Minskad klimatpåverkan, stärkt varumärke, minskade energikostnader, bättre inomhusklimat, nöjdare hyresgäster och ökat driftnetto. Listan på fördelarna med energismart förvaltning är redan lång, och kan göras längre.

Hur kan Ebab hjälpa till?

Oavsett om ni har en färdig strategi som ni behöver hjälp med att genomföra eller om ni befinner er i ett tidigt skede och inte vet var ni ska börja kan vi hjälpa till. Vi kan agera rådgivare och experter för vilka åtgärder som är ekonomiskt hållbara för både er fastighet och er som förvaltare. I samråd med er lägger vi därefter upp en strategi för hur och när dessa åtgärder borde genomföras.

Är du intresserad av att veta mer om energismart förvaltning eller vill veta vad vi kan göra för just dig och dina fastigheter så vägleder vi dig gärna på vägen. Vi brinner för energismart förvaltning och vill att allt fler ska arbeta långsiktigt med sina fastigheter. Tillsammans kan vi nå era klimatmål, minska energianvändningen och såklart – bidra till en bättre morgondag.

Vad är ditt bästa tips för att skapa ett hållbart samhälle?

Att arbeta proaktivt, kontinuerligt och långsiktigt med fokus på energieffektiviseringsåtgärder. Det skapar i sig ett hållbart samhälle, vilket också är det energismart förvaltning strävar efter.