Så minimerar du energikostnaden i byggprojektet – före byggstart!

Vill du undvika skenande energikostnader i din nybyggnation? Känns valen många och lösningarna svåra att bena ut? Här delar vi ett par tips som du bör tänka på redan före ni tar första spadtaget – men som kommer att löna sig årtionden framåt.

Vilken form ska byggnaden ha?

Rund, rektangulär eller fyrkantig? Byggnadens form har stor inverkan på energianvändning och kostnad. Gå igenom ritningarna tillsammans med din arkitekt och en oberoende energianvändning för att få bästa möjliga input kring energi- och plånboksvänlig arkitektur. Om man vill vinna en markanvisningstävling så är detta extra viktiga frågor.

Upphandla en energisamordnare

För att säkerställa att fastigheten klarar de energikrav som BBR- och beställare kräver, bör du fästa stor vikt vid att finna en energisamordnare i tidigt skede för just ditt projekt. Energisamordnaren är både specialiserad inom energidesign och energisnålt byggande, vilket medför att denne kan ha en central roll i arbetet från idé till verklighet.

Koppla in experterna i vid rätt tidpunkt

I den traditionella byggprocessen kommer energifrågorna in relativt sent, vilket inte sällan leder till ökade kostnader när man inser att förändringar måste göras för att uppsatta energimål skall kunna nås. Anlita därför en energisamordnare i tidigt skede så att denne tillsammans med arkitekten och konstruktören kan arbeta fram de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Läs mer: Din guide till att teckna energideklaration 

Simulera möjliga energilösningar

Många gör det redan – men modellsimuleringar är inte alltid en självklarhet. När förarbetet är gjort är det viktigt att göra en så realistisk simulering som möjligt, för att utreda olika installationers kommande energieffektivitet, miljövänlighet och hållbarhet. I ett modernt hjälpmedel som IDA-ICE kan du t.ex. se dagsljusinsläpp eller beräkna inomhusklimat vilket är viktigt för att kunna förstå byggnadens framtida energibehov.

Optimera energiberäkningarna löpande

Så fort en förändring görs i projektet, t.ex. vid val av en ny isolering eller ett nytt fönster med annat U-värde, måste en energiberäkning göras för att säkerställa att energikraven efterlevs. Ta redan i budgetarbetet hänsyn till att många energisimuleringar kommer att göras. Avsätt tid och pengar i projektet. Det kommer att löna sig stort. 

 Guide: Planera årets energiunderhåll - steg för steg Ladda ner guide