Så arbetar Ebab i Nordens största CM-projekt: Campus Albano

Vi har arbetat med Construction Management i flera nybyggnadsprojekt sedan Ebab grundades i början av 1980-talet. Med gedigen erfarenhet av bland annat byggandet av tusentals bostäder, arbetar vi nu med att färdigställa Campus Albano – Nordens största CM-projekt. Vi låter några av de inblandade i projektet berätta om hur man ror i land ett så komplext projekt.

Förutom att det är ett av de största projekten Ebab har jobbat med hittills är det även Nordens största CM-projekt. När projektet nu snart står klart kan vi konstatera att vi genom Construction Management har lyckats hålla både tidplan och budget samt leverans av efterfrågad kvalitet. Detta då vi har haft möjlighet att arbeta proaktivt med utmaningarna som har funnits med detaljplanen, bygglov, tillstånd och samordning med en annan byggherre.
– Andreas Petersson, Affärsområdeschef Bostad

Helt ny stadsdel tar form i det gigantiska CM-projektet

I Campus Albano byggs en helt ny stadsdel som omfattar 7 flerbostadshus med 1 022 student- och forskarbostäder och lokaler för kommersiell service. Kvarteren färdigställs och överlämnas etappvis. Första inflyttningen skedde hösten 2021 och det sista huset är klart för inflyttning i höst.

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut framkant när det gäller hållbarhet och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. Ambitionen är att området ska vara en social och trygg miljö för studier, umgänge och boende. Fokus har i projektet varit ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.  

Läs vidare: 5 tydliga fördelar med CM-projekt

Framgångsfaktorer under projektets gång

Det har varit givande att arbeta i CM-organisationen då det har funnits bra möjligheter att lyfta hållbarhetsfrågorna i samverkan med entreprenörer och byggaktörer. Vi har levererat i tid och har haft möjlighet att överlämna hus och mark som är klara och kvalitetssäkrade.
–Mats Andersson, produktionschef

Det proaktiva arbetet med att förebygga repetitiva fel är en annan framgångsfaktor i projektet. Ebab har dragit nytta av projektets storlek som gett möjligheten att inte upprepa fel och det drogs ständigt lärdomar om produktionsmetoder och tidsplanering. Detta har lett till få klagomål och felanmälningar till förvaltningen. 

Miljö och mångfald i centrum

Projektet har haft stort fokus på biologisk mångfald och att öka spridningsvägarna för växter och djur vilket bland annat har resulterat i att samtliga byggnader har gröna tak, bihotell och noggrant utvalda växter. Detta är ett stort lyft inom området som tidigare bestod av industrimark. 

En utmaning har varit att få alla inom entreprenörsledet att vara delaktiga och ha förståelse för miljökrav. Egentligen kan man säga att miljöarbetet i stort varit en lärande process.
–Suzan Jelveh, miljösamordnare

Lästips: Ebabs arbete med miljösamordning

Är du intresserad av CM-projekt?

Om du är nyfiken på Construction Management kan vi hjälpa dig att välja upphandlingsform efter just ditt projekts förutsättningar och den rådande marknadssituationen. Vi är ledande i CM och medlem i den oberoende branschföreningen för CM.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra CM-projekt och hur vi arbetar.