Därför bör du investera i miljösamordning

Ebab har gedigen kunskap inom bland annat miljösamordning, miljöinventeringar, LCA-beräkningar och certifieringar. På Campus Albano är vårt uppdrag miljösamordning och i det här inlägget berättar Suzan Jelveh, miljökonsult på Ebab, mer om projektet och hur denna tjänst kan vara värdefull för dig.

Vad innebär miljösamordning?

Miljösamordning innebär att miljösamordnaren fungerar som ett hjälpmedel för dig för att uppfylla hållbart byggande i ett projekt. Miljösamordning omfattar bland annat att sammanställa krav och miljömål för byggprojektet samt att leda, administrera och samordna miljöfrågor genom projektets alla skeden.

Det är viktigt att i tidiga skeden se över projektets förutsättningar med en önskvärd miljöprofil. Miljösamordnaren identifierar möjligheter och formulerar ihop med dig projektets mål. Löpande uppföljning och dialoger med inblandade projektörer och entreprenörer är en stor framgångsfaktor för ett lyckat projekt med en specifik miljöprofil. Vi ser ett stort behov av stöd i projekten eftersom att det kan vara svårt att ”reparera” projektet i efterhand.

Stadsutvecklingsprojektet Campus Albano

I projekt med höga miljöprofilerade mål krävs mycket uppföljning och vi på Ebab finns med som ett stöd hela vägen, både för dig som beställare och entreprenörer. Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. Projektets byggnader ska uppfylla krav från miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 2.2: och uppnå minst silver på byggnadsnivå. 

Så arbetar Ebabs miljösamordnare med Campus Albano

I Campus Albano arbetar vi med värdeorden Levande, Lärande och Läkande. Campus Albano strävar mot att vara levande med bra service och studenter som trivs. Lärande genom att dra nytta av akademins roll och forskning, samt läkande för nationalstadsparken genom att knyta ihop Lill-jansskogen med Brunnsviken. Byggnader och anläggningar ska förstärka ekologiska stråk och biotoper samt främja djur- och växtmiljön.  

Ebabs uppdrag med miljösamordning innebär här ett övergripande arbete med mål och krav. För att konkretisera och genomföra målen togs ett hållbarhetsprogram fram. Det är tillsammans med en handlingsplan för hållbarhetsarbetet de främsta verktygen som aktörerna i projektet har när visionerna för området ska omsättas till verklighet och detta är ett arbete som projektets miljösamordnare arbetar mycket med. Projektets miljöprogram följs kontinuerligt upp, bland annat genom deltagande på möten och ronder på byggarbetsplatsen, och vi deltar i forum som hanterar hållbarhetsfrågor samt deltar och följer upp projektering och produktion.

Lästips: Aktivt arbete med byggavfall gav tydliga resultat för Huddinge sjukhus

Vad är ditt bästa tips för en hållbar framtid?  

Vi behöver gå tillbaka till VARFÖR vi gör det vi gör. Detta för att skapa en förståelse och ödmjukhet i arbetet mot en hållbar framtid. Med kunskap och förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor kommer ett engagemang som är av största vikt för att vi tillsammans ska kunna nå en hållbar framtid.