Construction Managements snabba framfart inom byggbranschen

Det finns många fördelar med att genomföra projekt på delad entreprenad enligt Construction Management (CM). Här lyfter Göran Westberg några av dessa och ger dig bättre inblick i hur vi på Ebab jobbat med CM genom åren. Följ med på en spännande tillbakablick under Ebabs 40-åriga historia!

Vad innebär Construction Management?

CM (Construction Management,) är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad – från projektering till överlämnande. Konceptet med att låta en extern aktör dela upp byggprojekt i delade entreprenader uppkom i USA och började användas redan på 1960-talet.

Efter andra världskrigets slut var infrastrukturen mycket eftersatt i USA. De offentliga investeringarna ökade kraftigt och behovet av nya sjukhus, vägar, militära anläggningar, etc. var stort. Bristen på större entreprenörer i kombination med hög ränta och inflation ledde till ökade priser för byggproduktion. Ur dessa omständigheter växte idén om att lyfta ur en del av entreprenörernas projektledningsuppdrag för att få bättre kontroll på projekten och öka konkurrensen. Genom detta kunde projekten delas upp i flera mindre sidoentreprenader och därmed pressa byggpriserna.

Läs vidare: 5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt

CM växer fram i Sverige på 1960-talet

Begreppet CM växte sakta fram och kom att användas i större utsträckning under fortsättningen av 1960-talet. Trots att genomförandeformen först användes i offentlig sektor kom den snabbt att användas i privat regi. 1968 färdigställdes Madison Square Garden i New York och var en tidig byggnad som kom att uppföras med CM.

I Sverige började CM användas genom Åke Larson Byggare AB, grundat 1963. Åke Larsons affärsidé var att låta entreprenören arbeta ihop med beställaren och samarbeta istället för att vara motparter. Inledningsvis fanns inget samlat namn för genomförandeformen utan kom inom branschen att kallas för delad entreprenad. Senare kom begreppet CM att lånas in från utlandet och det implementeras sedan på den svenska marknaden.

Branschföreningen CM-bolagen

Sedan ett antal år tillbaka finns det en branschförening, CM-Bolagen, som arbetar för att sprida budskapet om CM samt vara remissorgan i CM-relaterade frågor. Ebab var med och startade CM-Bolagen, och är fortfarande en av de drivande medlemmarna. Ordförande sedan ett år tillbaka är Caroline Szyber.

Föreningen har tagit fram avtalsförslag och även skräddarsytt en mycket förmånlig försäkringslösning för ett genomförande med CM. Andra viktiga frågor är säker arbetsmiljö, driva gemensamma frågeställningar kring avtalsfrågor, försäkring, utbildning, ökad konkurrens samt lägre byggkostnader via ett genomförande på CM. CM-Bolagen är även remissinstans och rådgivare för myndigheter, organisationer och företag.

Ebabs första CM-projekt

Det allra första CM-projektet, och tillika ROT-projektet, Ebab genomförde var kvarteret Nejlikan 5 åt fastighetsbolaget Keops i mitten av 1980-talet. Uppdraget var att projektleda ombyggnationen av bostäder på Hagagatan 10. Fler CM-projekt kom att genomföras under slutet på 1980- och 90-talet och ett av de större uppdragen var att genom CM bygga till och om kvarteret Lokstallet på Torsgatan, i folkmun kallat Bonnierhuset, åt Bonnier Fastigheter. Projektet pågick 1989 - 1992.

Ett starkt samarbete formas med Bonnier Fastigheter

I kvarteret Segmentet i Kungens Kurva projektledde Ebab skapelsen av ett nytt tryckeri, offset och djuptryck, för Bonnier Fastigheter i slutet av 1980-talet. Det kännetecknades som en stor och komplicerad industribyggnation. Även ombyggnaden i kvarteret Moraset på Luntmakargatan åt Bonnier Fastigheter genomfördes enligt CM, en konvertering av industrilokaler till moderna kontorslokaler.

Bonnier Fastigheter blev en återkommande uppdragsgivare genom åren och Ebab fick äran att i kvarteret Stormkransen på Sveavägen genomföra projektledning och byggledning av Bonnier Fastigheters kontor under början på 1990-talet samt uppförandet av ett nytt handelscentrum i Häggvik, kvarteret Stansen 1, i slutet av 1990-talet.

Lästips: I projektet Vågdalen byggdes över 100 hyresrätter och en förskola i ett CM-uppdrag

1990-talet bjuder bland annat på Filmstaden Bergakungen

I kvarteret Segmentet som vi tidigare nämnde, projektledde Ebab en filmstudio åt Svensk Filmindustri (SF), vilket sedan även resulterade i att Ebab fick i uppdrag av SF att genomföra prestigeprojektet Bergakungen i Göteborg på CM i mitten av 1990-talet. Under 2007-2009 var Ebab återigen tillbaka i kvarteret Segmentet för Bonnier Fastigheters räkning där vi projektledde ännu en ombyggnation. Idag verkar K-Rauta i lokalerna.

Blickar man framåt bedömer jag att andelen CM-projekt kommer att öka. En stor fördel, och lika aktuellt idag är ju det som en gång startade genomförandet med CM i USA på 1960-talet, nämligen att lyfta ur en del av entreprenörernas projektledningsuppdrag och ersätta den med en CM-organisation för att få bättre kontroll på projekten och öka konkurrensen. Genom detta kunde projekten delas upp i flera mindre sidoentreprenader och därmed pressa byggpriserna. – Göran Westberg

Scaniarinken: Ett projekt utöver det vanliga

Ett CM-projekt som gjort särskilt avtryck i Ebabs historia är Scaniarinken, en inomhusarena i Södertälje. Där ingår bland annat Scaniarinken, BST-rinken, Gallerian och TC Training Club med gym. Huvudarenan Scaniarinken används främst för ishockey och konståkning, men kan även ställas om till andra verksamheter som basket, innebandy och konserter.

På beställning av SSK Arena AB bestod Ebabs uppdrag i att på rekordkort tid förvandla den gamla anrika hockeyarenan till en modern eventarena på ca 12 000 m2 med nya loger, ett högklassigt gym, restauranger och nya publika utrymmen. Den korta genomförandetiden hade sin förklaring i att hela arenautrymmet med tillhörande faciliteter behövde genomföras under det korta säsongsuppehållet (maj-september). Resten av ombyggnationen skedde i nära samarbete med verksamheten då hänsyn hela tiden behövde tas för matcharrangemang.

Från kvarteret Tonbadet till Campus Albano

Ebabs historia av CM för nyproduktion av bostäder startade i början av 2000-talet med kvarteret Tonbadet åt Familjebostäder och följdes upp med kvarteret Talgoxen i Huvudsta åt Lansen Förvaltning. Sedan en tid tillbaka är huvudparten av våra CM-uppdrag bostadsprojekt, och merparten åt de kommunala bostadsbolagen i Stockholm.

Det idag enskilt största CM-projektet vi driver är Campus Albano åt Svenska Bostäder med mer än tusen studentlägenheter. Några utmaningarna i projektet är tid och logistik, men det är ett otroligt spännande hållbarhetsinriktat stadsutvecklingsprojekt där de första inflyttningarna skedde under senhösten 2021.

Ebab har även genomfört ett stort antal bostadsprojekt på CM åt privata beställare samt åt många av de stiftelser som arbetar med bostäder för äldre och äldreomsorg. Bland de privata beställarna kan nämnas projekt åt Oscar Properties, SSM, Tobin Properties samt Patriam. Åt stiftelser har vi utfört flera projekt åt SVPH, Blomsterfonden och Stora Sköndal. Under årens lopp har vi även haft förmånen att jobba med flera vård- och sjukhusprojekt åt Locum, Sophiahemmet och läkemedelstillverkaren Octapharma

Hör av dig om du vill veta mer om våra CM-projekt och hur vi arbetar. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens för ditt nästa projekt!