Luta dig tillbaka och låt ett byggherreombud driva dina projekt

Har du ett byggprojekt att driva men inte tiden, de egna resurserna eller kunskapen och kompetensen? Då är det ett byggherreombud du ska anlita. Här berättar Johan Brodin hur vi arbetar med byggherreombud på Ebab och hur tjänsten kan vara värdefull för dig. 

Ett byggherreombud erbjuder kompetens och kunskap genom hela projektet

 

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva projektet åt dig. Om du inte har egna resurser eller besitter kunskapen eller kompetensen som krävs är det både smidigt och tryggt att anlita ett byggherreombud som agerar utifrån byggherrens bästa. Du har sedan endast kontakt med ombudet vilket gör det tidseffektivt och smidigt. Lite som en all-inclusive service, där du kan luta dig tillbaka och låta oss sköta jobbet!

Just nu arbetar vi till exempel med bostadsprojektet Kvarteret Rickomberga åt SEB Trygg-Liv. Vi hjälper beställaren att utveckla och bygga 78 hyresrättslägenheter i 3 punkthus beläget i Uppsala. Här ansvarar Ebab i rollen som byggherreombud för framtagandet av detaljplanen samt förfrågningsunderlag, upphandling av totalentreprenör, genomförande och snart överlämnande. Som alltid i våra projekt har vi ett starkt hållbarhetstänk och Ebabs hållbarhetsstrateg har varit inblandad sedan start. I projektet har vi också säkerställt att vi kvalificerade oss för statligt bidrag för hyresrätter. 

Viktigt att ha med sig är att det inte bara är aktuellt för bostadsutvecklare att anlita ett byggherreombud utan för alla som ska driva ett byggprojekt – litet som stort.  

Lästips: Nå ett jämlikt och klimatneutralt samhälle med hållbar stadsutveckling

Ett komplett erbjudande – genom alla skeden

Under flera år har vi arbetat med kunder som SEB Trygg-Liv, Stockholmshem med flera där vi utarbetat ett avtalspaket som tydligt beskriver vårt ansvar i rollen som byggherrens ombud. Ofta handlar det om att vara ombud för byggherren genom alla skeden, dvs från idé till övertagande. Många intressen ska bevakas vilket kräver kompetens i olika frågor. Vi företräder också våra kunder gentemot myndigheter, leverantörer och entreprenörer.  

Efter snart 40 år i branschen och vår starka koppling till genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande. För dig som kund är det tryggt att få tillgång till alla tjänster från en och samma leverantör, då det ger en smidig hantering och en effektivare process. Vi erbjuder kalkyl, tidiga skisser, projekteringsledning, hållbarhetsstrategi, miljöledning, miljöcertifiering, produktionsledning med mera – allt som bidrar till ett framgångsrikt projekt.  

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontakta oss om du vill ha en genomgång kring hur vi lägger upp ett uppdrag och hur vi hanterar viktiga frågor som arbetsmiljö, hållbarhet och erfarenhetsåterföring till och från förvaltningsorganisationen.