Bostadsområdet Eds Allé växer fram med Ebab som generalkonsult

Eds Allé är ett CM-projekt där Ebab i rollen som generalkonsult samarbetar med Väsbyhem. Ebabs projektchef Andreas Petersson berättar mer om det spännande projektet.

Så axlar Ebab rollen som generalkonsult

Som generalkonsult i Eds Allé tar vi på Ebab ett helhetsansvar över projekteringen. Vi genomför upphandlingar av projektörer och tekniska konsulter för en fullständig projekteringsorganisation. Vi samordnar även projektering av kompletta handlingar och genomför kontinuerligt ekonomiska uppföljningar.  

Även om Ebab har rollen som generalkonsult bibehåller Väsbyhem sin insyn och kontroll över projekteringen och handlingarna som produceras. Med Ebab som samordnande konsult i tidigt skede skapas bättre förutsättningar för ett lyckat projekt för att styra produkten till det som Väsbyhem långsiktigt skall förvalta.

Fasadgestaltning med 1920-talet som utgångspunkt

I Eds Allé produceras två intilliggande kvarter med hyresbostäder om totalt 160 lägenheter fördelade över sex huskroppar. Husen ska byggas med putsade fasader i varierande färger och plåtinklädda tak i olika former. Visionen är att skapa en fasadgestaltning som efterliknar 1920-talets arkitektur. Projektet ska bedrivas enligt genomförandemetoden Construction Management (CM) som är en metod för projekt som byggs på delad entreprenad. Ebab stöttar Väsbyhem med en komplett projektorganisation genom hela processen, från tidig projektering till färdig produkt.  

CM ger byggherren en fullständig kontroll och insyn i projektet och därmed möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut. Med CM och delad entreprenad möjliggörs en tidigare byggstart då projektering, upphandling och produktion kan bedrivas parallellt. Det ökar konkurrensutsättningen mot en totalentreprenad vilket skapar bättre priser och kvalitet. 

Lästips: 5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt

Så kan Ebab hjälpa dig som generalkonsult och i CM-projekt

Ebab hjälper ofta byggherrar i tidigt skede att konkretisera idéer och visioner till faktiska underlag att utgå ifrån. Det handlar ofta om kalkyler, förstudier, byggteknisk rådgivning, hantering av myndighetsfrågor eller projektering av handlingar. Med vår kunskap kan vi hjälpa dig att driva och anpassa projekt med målsättningen att forma en slutprodukt som uppfyller dina krav och behov. Det skapar effektiva projekt som styr kostnad, tid och kvalitet. 

Om du vill ta del av fler CM-projekt vi på Ebab drivit hittar du en samling av tidigare och pågående referensprojekt här. Om du har några övriga frågor, exempelvis veta mer om hur vi arbetar som generalkonsult, kontakta oss!

Bild hämtad från HMXW arkitekter och Väsbyhem.