5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt

Är du nyfiken på att veta mer om Construction Management (CM) och hur det faktiskt fungerar? Här berättar Ebabs affärschef Fredrik Aspe och projektchef Andreas Petersson om fördelarna med att arbeta i just CM-projekt. 

Vilka är de främsta fördelarna med ett CM-projekt?

Construction Management (CM) är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad – från projektering till överlämnande. Det finns flera fördelar med att genomföra projekt på delad entreprenad:  

  1. Genom att dela upp projektet i flera delentreprenader istället för en stor entreprenad kan man projektera, upphandla och bedriva produktion parallellt. Det leder till en snabbare byggstart och en mer effektiv byggprocess med en kortare projekttid. 
  2. I ett CM-projekt utnyttjas marknaden optimalt och fler entreprenörer eller konsulter frågas i varje projekt. Alla upphandlingar sker med egna inköpare eller fastighetsägarnas inköpare. Ebab delar upp projektet i 10-25 entreprenaddelar och köper varje del när den behövs, vilket gör att det alltid blir till ett bra pris.   
  3. I ett CM-projekt kan du göra förändringar i de olika byggdelarna tills dess att du gjort inköpen, utan att det medför kostnadsförändringar.  
  4. Du kan komma igång mycket snabbare då projektering, inköp och genomförande kan utföras samtidigt.   
  5. Sund konkurrens är en grundförutsättning för utveckling inom branschen, inte minst gällande kvalitet, hållbarhet och kostnader. CM-projekt ger dig också en unik möjlighet att under hela genomförandefasen påverka projektet. 

Lästips: Detta gör en Kontrollansvarig enligt PBL

Hur kan vi på Ebab hjälpa till? 

– Ebab är ledande i Construction Management och medlem i den oberoende branschföreningen för CM, berättar Andreas. Vi hjälper dig att välja upphandlingsform efter just ditt projekts förutsättningar och rådande marknadssituation. 

Ebab tillsätter alltid en kunnig, engagerad och unik organisation för varje projekt. Beställaren är delaktig i vem och vilka som arbetar i varje projekt och process. Vinsten som görs vid inköp i varje entreprenaddel tillfaller beställaren för att skapa mervärden i andra delar i projektet eller i andra fastigheter i bolaget.  

– Som kund till Ebab i CM-projekt vill vi att du ska vara engagerad i alla delar och beslut, säger Fredrik. Att du är delaktig i varje process och blir en del i teamet är viktigt. Ju tidigare Ebab kommer in i ett projekt, desto större chans har vi att genomföra ett lyckat uppdrag. 

I CM-projektet Campus Albano hjälper exempelvis Ebab Svenska Bostäder då det ska byggas åtta flerbostadshus med 1 022 student- och forskarbostäder och lokaler för kommersiell service. Det är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab och Nordens största CM-projekt! 

Läs mer: Så arbetar Ebab med miljösamordning i Campus Albano

Vad är era bästa tips för att skapa ett hållbart samhälle?  

Andreas: En framgångsfaktor för att skapa en hållbar stadsdel är att använda certifiering som verktyg. I Campus Albano används Citylab. Det fastställda hållbarhetsprogrammet styr projektets olika aspekter och hållbarhetsindikatorer. De framtagna värdeorden: levande, lärande och läkande, ger guidning till dagliga viktiga beslut.  

Fredrik: Tiden är en annan avgörande punkt. Det vill säga, börja så tidigt som möjligt med att fastställa mål för hållbarhet i ditt projekt.

Få vårt nyhetsbrev