7 goda vanor för en bättre balans i arbetet

Ebab har sedan 2010 erbjudit våra medarbetare ledarutvecklingsprogrammet De 7 goda vanorna, som bygger på Franklin Coveys filosofi om personligt ledarskap. Det är ett effektivt och uppskattat ledarutvecklingsprogram som passar oss som konsultorganisation, där vi börjar med att leda oss själva, och därefter leder och samarbetar effektivt med andra. Vanorna speglas i våra kärnvärden och är en del av vår kultur.

En stimulerande arbetsplats för fruktsamma samarbeten

Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med unik bredd och kompetens där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas såväl som person som i din yrkesroll. Att arbeta på Ebab präglas av roliga och utvecklande projekt, ett positivt arbetsklimat och fokus på kunden. Vi är stolta över våra kreativa och engagerade medarbetare. Med hjälp av de 7 goda vanorna skapar vi en gemensam plattform och ett gemensamt språk för alla medarbetare. Att ha förmågan att göra sig förstådd och kunna förstå andra är oerhört viktigt för att skapa fruktsamma samarbeten. Med de 7 goda vanorna har Ebab en win-winkultur där vi bättre förstår varandra och därmed skapar synergier.

Ebabs sätt att vara och arbeta

De 7 goda vanorna speglas i våra kärnvärden och fungerar som ett dagligt verktyg för att nå våra personliga och professionella mål. På Ebab strävar vi efter en kultur där alla känner ett ansvarstagande och är delaktiga i utvecklingen. Därför arbetar vi aktivt för att förankra våra kärnvärden:

  • Att vara lyhörda, nytänkande, målmedvetna och långsiktiga i allt vi gör.
  • Att ständigt lyssna in vad kunden vill ha innan vi presenterar lösningen.
  • Att tänka utanför boxen och se hur vi bäst kan öka värdet i affären.
  • Att ständigt driva mot målet och förstå att det är våra långsiktiga relationer som skapar stabilitet och trygghet för våra kunder.

Så hur fungerar det i praktiken?

Vi har medarbetare som litar på varandra och vill göra varandra bättre. Som konsultföretag är vår roll att lyssna och förstå våra kunder för att kunna leda, driva och styra olika projekt. Ebab genomsyras av en familjär känsla med omtanke, tillit och ett stort engagemang. Att skapa vanor som tar oss mot målet vi vill nå, att göra rätt prioriteringar, tänka win-win och ständigt förnya oss är några av vanorna vi jobbar med dagligen. Vi arbetar proaktivt, har målet i sikte, försöker förstå och sedan bli förstådda. Det har förändrat både Ebab som bolag och många av våra medarbetare under åren.

"En enorm potential att lösa utmaningar"

Ellinor Olsson arbetar som hållbarhetschef på Ebab med frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Hon har, precis som alla medarbetare, gått ledarutvecklingsprogrammet De 7 goda vanorna och därefter utbildat sig till certifierad intern tränare.

– “Verktygslådan” man får med sig via De 7 goda vanorna har en enorm potential att lösa utmaningar på det personliga planet såväl som på jobbet, säger Ellinor. Inom projektledningen kan vi nyttja vanorna att hantera och lösa utmaningar tillsammans i projektgruppen. Då dissekeras orsaker, identifiering av grundorsaker och de viktigaste frågorna att fokusera på.

Vilka hinder finns och hur kan de hanteras?

– Viktigt är att vid en sådan övning låta alla komma till tals för att se olika perspektiv och förhoppningsvis hitta en gemensam lösning ingen hade kunnat komma på, på egen hand, säger Ellinor. Allt handlar om samarbete och synsätt på människor och situationer.

"En liten bit på vägen mot ett hållbarare samhälle"

Katrin Dahlström, VD på Ebab i Stockholm, var den som introducerade Ellinor Olsson till De 7 goda vanorna och hon inspirerade Ellinor till att vidareutbilda sig som certifierad tränare via Franklin Covey.

De 7 goda vanorna har en genomslagskraft på flera nivåer, säger Katrin Dahlström. De skapar en plattform att utgå från, ett språk vi delar och gör oss lite bättre varje dag som går. Det som är signifikant med vanorna att det är enkelt men inte lätt. Våra dåliga vanor utmanar oss varje dag och då gäller det att få hjälp med att ta bort det som hindrar oss att lyckas med det vi vill. Vi kan inte förändra allt på en gång, men vi kan börja med att ta små steg på vägen. De små förändringarna ger ringar på vattnet och förändrar människan, bolagen och samhället. Det leder oss närmare till ett hållbarare samhälle och värld, avslutar Katrin.

Ta del av vår bloggserie om de 7 goda vanorna

Vi har skrivit en hel bloggserie om de 7 goda vanorna, ett inlägg för varje vana för enkelhetens skull. Här kan du läsa samtliga inlägg, hoppas att det visar sig vara lika värdefullt för dig som det har varit för oss!

Vana 1 – Att vara proaktiv

Vana 2 – Lita på tankens kraft

Vana 3 – Gör det viktigaste först

Vana 4 – Ha en överflödesmentalitet

Vana 5 – Lyssna empatiskt

Vana 6 – Sök ett tredje alternativ

Vana 7 – Nå dagligen personliga segrar