De 7 goda vanorna: vana 2

Att skapa goda vanor såväl i privatlivet som på arbetsplatsen är viktigt. På Ebab implementerade vi Franklin Coveys filosofi om de 7 goda vanorna redan 2010 och erbjuder alla anställda att gå utbildningen. I vår bloggserie om de olika vanorna har vi nu kommit fram till den andra goda vanan. Den berör vision och om att realisera den så att du lever det liv du önskar.

Har du missat vårt inlägg om den första vanan? Ingen fara, läs det här först.

Vana 2: Lita på tankens kraft

Du har säkert hört att tankens kraft påverkar våra resultat. I idrottssammanhang pratar man mycket om mental träning. Det handlar om att sätta upp mål och att visualisera hur du når dessa, det vill säga att du tänker på resultatet innan du utför. I vana två utforskar vi vad vi vill uppnå i våra liv både privat och i arbetet. Vi visualiserar och agerar därefter. Vi litar på att tankens kraft fungerar. Du kanske är en person som gillar att låta livet bli som det blir, ja, då har du valt att ditt liv ska vara mer oförutsägbart. Då lever du precis som du vill och har inga önskningar eller klagan över din situation. Att inte välja är också ett val.

"Your most important work is always ahead of you, never behind you."

-DR. STEPHEN R. COVEY

Visualisera slutmålet redan från början

Vill du sätta egna mål, utifrån vad som är verkligt betydelsefullt för dig, så börjar processen med slutet i sikte. Du bör också alltid eftersträva att ha en riktning. Du kan skapa större meningsfullhet genom att definiera tydliga mått på framgång och en djupare meningsfullhet och därefter skapa en plan för att nå dessa – både i ditt privatliv och på arbetsplatsen.

Principen för den andra vanan är att allt skapas två gånger. Först mentalt, sedan fysiskt. I bygg- och fastighetsbranschen blir det väldigt tydligt. Vi planerar och ritar upp husen innan vi bygger dem. Hur ser din plan och ritning ut för ditt liv? Lever du enligt denna vana har du därmed en klar bild av hur du vill leva ditt liv. Föreställ dig två olika företag. Det ena arbetar med planer, riktning och mål medan det andra låter det som sker ske. Vilket bolag vill du vara eller arbeta på? Detsamma gäller ditt liv.

Vem vill du vara?

Föreställ dig att du firar din 80-årsdag. Vilka sitter vid ditt bord? Vad vill du att dina vänner, familj och arbetskollegor ska säga om dig? Det är här och nu, det vill säga idag, du lägger grunden för vilket resultat du får längre fram.

Ett verktyg du kan använda dig av är sätta dig ner och fundera på din personliga livsmission. Du ska komma fram till vart du är på väg för att bättre förstå var du befinner dig nu och hur du ska röra dig i rätt riktning. Det kommer att göra det lättare för dig att fokusera på dina mål och realisera dessa. Det är du som är ansvarig för att skapa din egen framtid. Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv. Vad är det som skapar meningsfullhet i just ditt liv? Vilka är de viktigaste delarna som gör att du mår bra? Pröva och se om du kan sammanfatta detta på dina fem fingrar.

Vill du veta mer om de 7 goda vanorna? Håll utkik på Ebabs blogg framöver för att ta del av information om de resterande vanorna. Du kan också passa på att läsa mer på Franklin Coveys hemsida.