De 7 goda vanorna: Så arbetar vi med vanorna i vardagen

Ledarskapsprogrammet “De 7 goda vanorna” bygger på Franklin Coveys filosofi om personligt ledarskap, och det har blivit en självklar del av Ebabs företagskultur. Men hur implementerar du det i organisationen? Vi låter här några av våra medarbetare dela sina erfarenheter om hur de integrerar kärnvärdena och vanorna i sin vardag.

Utbildning för alla nyanställda

Jag har privilegiet att vara en facilitator för Franklin Coveys ledarskapsprogram "De 7 goda vanorna" och bidrar till att hålla kunskapen levande i vår organisation. Alla våra nyanställda genomgår en tre dagars kurs, och vi har regelbundna lunchrepetitioner som är öppna för alla. Min mission är att vara ett föredöme när det gäller att tillämpa vanorna. Detta kräver daglig påminnelse och engagemang.  
–Ellinor Olsson, hållbarhetschef

Under mer än tio år har vi erbjudit våra medarbetare möjligheten att delta i ledarskapsprogrammet "De 7 goda vanorna". Genom att använda vanorna skapar vi en gemensam grund och ett gemensamt språk som alla medarbetare kan dra nytta av. Vanorna speglar också Ebabs kärnvärden: lyhördhet, målmedvetenhet, nytänkande och långsiktighet. Här kan du läsa en sammanfattning av vad det innebär att arbeta med de 7 goda vanorna.

Ett sätt att vara

Veronica Malmgren, verksamhetsutvecklingschef på Ebab, berättar att de 7 goda vanorna går att tillämpa inte bara på jobbet utan även i privatlivet:

"Jag strävar efter proaktivitet (Vana 1) och noggrann planering för att undvika tidsnöd. Vi ser till att ha tydliga tidsplaner och gemensamma mål (Vana 2), vilket skapar trygghet för oss och våra medarbetare. Dessutom fokuserar vi på att skapa vinna-vinna-situationer (Vana 4) genom att förstå kundens affär och sträva efter ömsesidig nytta. Att lyssna på alla intressenter, inklusive beställare, entreprenörer, projektörer och leverantörer, är en annan central del av vår arbetskultur."

Hitta bättre lösningar tillsammans

Precis som Veronica är inne på så känner även vår fastighetsutvecklare Johan Brodin att de 7 goda vanorna och Ebabs kärnvärden är en integrerad del av allt vi gör. Han fokuserar särskilt på Vana 4, tänk vinna-vinna:

"I Vana 4 är målet att alla parter ska dra nytta av samarbetet. Förståelse för kundens affär och att ha tydliga mål (Vana 2) är också avgörande. Dessutom strävar jag efter att skapa synergi (Vana 6) genom att hitta bättre lösningar tillsammans med mina kollegor. Många gånger kräver detta tid och noggrann övervägning. Även mångfalden i våra projektteam och att se våra olikheter som styrkor är viktiga faktorer för framgång. Dessutom fortsätter jag personligen att utvecklas inom Vana 5: Förstå för att bli förstådd, genom att förbättra min förmåga att lyssna."

Naturliga vanor för långsiktighet

Efter att ha varit på Ebab i tio år är de 7 goda vanorna en naturlig del av min vardag. De speglar vårt sätt att agera och arbeta. Jag tar särskilt med mig Vana 3: "göra det viktigaste först" när jag prioriterar och planerar mitt arbete.
–Mira Wångdahl, affärsområdeschef vård och omsorg

Ebabs DNA

Åsa Bergqvist är affärsområdeschef för miljö och hon tycker att de 7 goda vanorna sätter sin prägel på varje dag som vi arbetar tillsammans.

"Det ska vara ett naturligt sätt att vara, som Ebabs DNA. Vana 4, vinna-vinna innebär att båda parter vinner på en överenskommelse. För mig betyder vinna-vinna att vi inte ska bygga på något eller någons bekostnad. När vi bygger tillsammans med våra kunder ska vi göra det på ett hållbart sätt."

Synergi med entreprenörer för långsiktig framgång

Renée Luttinen är projektledare inom installationsområdet och hon arbetar för närvarande i projektet Måsholmen där just långsiktighet, som är ett av Ebabs kärnvärden, är i centrum. 

"Vi strävar efter att leverera en sådan hög standard att våra kunder vill fortsätta samarbeta med oss. Detta återspeglar också principen om "vinna-vinna" från de 7 goda vanorna, att båda parter kan vinna på en överenskommelse. För mig betyder det att även våra entreprenörer ska vilja jobba med oss igen och att vi hittar synergin med dem." 

Slutligen handlar vana 7 om att vässa sågen. Det innebär att konstant förbättra och stärka sin kropp, sitt hjärta, sin hjärna och sin själ för att bibehålla och öka sin förmåga. På Ebab är de 7 goda vanorna mer än bara ord; de är en del av vår arbetskultur och en väg till långsiktig framgång och hållbara relationer med våra kunder och partners.