De 7 goda vanorna: vana 4

De tre första vanorna i Stephen R. Coveys ”De 7 goda vanorna” handlar om personliga segrar; Var proaktiv, Börja med slutet i siktet och Gör det viktigaste först. Om de är implementerade i ditt liv har du sannolikt gjort stora framsteg och förändringar och är redo för de gemensamma segrarna som börjar med den fjärde vanan om ömsesidiga fördelar och hur du tänker vinna-vinna.

Ha en överflödesmentalitet – det finns tillräckligt för oss alla  

Överflödesmentalitet är ett synsätt som kommer ur en djup självkänsla och trygghet. Vi vet vårt eget värde, något som kommer ur våra personliga segrar från vana ett till tre, och vi vet att det finns tillräckligt för oss alla och mer därtill. Lever du denna fjärde vana kan en kaka bli oändligt stor och räcka till alla – och kanske även mer därtill.

När vi har en överflödesmentalitet känner vi oss inte hotade av andras framgång. Vi slutar att jämföra oss med andra och uppskattar och firar våra egna och andras unika styrkor och insatser. Vi sprider även komplimanger, beröm och belöningar. Lever du däremot i en knapphetsmentalitet blir kakan bara en viss storlek och du tror att om någon annan får något blir det mindre över till dig. 

Inom vilka områden i ditt liv har du en knapphetsmentalitet och vad kan du göra för att börja tänka mer generöst? 

Balansera mod och hänsyn

Att vara villig och kapabel att uttrycka dina tankar på ett respektfullt sätt är att vara modig. Sträva efter att föra en rak kommunikation och dela dina idéer och åsikter med självförtroende. Visa mod och ge inte upp dina egna behov och önskningar för andras krav.  

För att lyckas krävs det inte bara mod utan en balans mellan mod och hänsyn och att vara villig och kapabel att söka efter och lyssna till andras tankar och känslor med respekt. Att inte avbryta, att bekräfta andras åsikter och se till att alla får chans att bli hörda. 

Hur kan du balansera mod och hänsyn mer? När behöver du visa mer mod och när behöver du visa mer hänsyn?  

”Mognad är förmågan att uttrycka sina egna känslor och övertygelser och samtidigt ta hänsyn till andras tankar och känslor.”  

- Hrand Saxenian 

Ta hänsyn både till andras och ditt eget vinnande

För att skapa goda relationer både privat och i arbetslivet behöver du värdesätta andras vinnande lika mycket som ditt eget och ta dig tid att identifiera bägge parters intressen. Att tänka vinna-vinna i en relation är en förutsättning för att relationen ska bli långsiktig och kunna växa. Båda parterna i en relation behöver känna att de får fördelar.  

I vilka relationer och situationer skulle du behöva tänka mer vinna-vinna? 

Skapa vinna-vinna-överenskommelser

Ett vanligt beteende innebär en förväntan om att vi antingen vinner eller förlorar. Men det behöver inte vara så, båda parter kan vinna på en överenskommelse och då kallas det en vinna-vinna. Dessa överenskommelser kan göras i stort sett i vilken relation eller omständighet som helst.  

Det behövs faktiskt bara en person som tänker vinna-vinna för att det ska bli en sådan överenskommelse och det är du. För du kan bara påverka dig själv. Så lägg ditt ego åt sidan och stärk dina relationer genom att tänka och agera utifrån vinna-vinna-principen. Fundera kring: Vad blir bra för alla inblandade? Och vad kan du göra för att skapa fler vinna-vinna-överenskommelser? Vilka vinna-vinna analyser kan du göra på jobbet den kommande veckan? Fick du någon insikt? – Kom ihåg att det krävs endast en person att tänka vinna-vinna.

”Du behöver inte blåsa ut den andres ljus för att ditt eget ska kunna lysa.” 

- Bernard M. Baruch 

Snart återkommer vi på bloggen med en text om den femte vanan som handlar om att lyssna – på riktigt. Hur du först försöker att förstå, sedan att bli förstådd.