De 7 goda vanorna: vana 5

Hur går det för dig med de 7 goda vanorna? Har du börjat implementerat dem? Hittills har vi gått igenom alla personliga segrar; Var proaktiv, Börja med slutet i siktet, Gör det viktigaste först och i förra inlägget började vi gå igenom de gemensamma vanorna som startar med vana 4; Tänk vinna-vinna. Det är därmed dags för den femte vanan som handlar om att först försöka förstå – sedan bli förstådd. 

Lär dig att lyssna empatiskt

Det kan vara en utmaning att kommunicera, och för att vara framgångsrik behöver du först förstå den du pratar med. Du behöver lyssna på riktigt – inte för att svara eller för att komma med råd och lösningar (personen inte bett om).  

Att lyssna empatiskt betyder att komma till kärnan av vad som är viktigt för den andra personen, vare sig du instämmer eller inte. När du lyssnar empatiskt, lyssnar du med avsikten att förstå. Du oroar dig inte för att komma med rätt reaktion eller svar och du är inte rädd för tystnad. När du svarar gör du det genom att återspegla personens känslor och ord för att bekräfta att du har förstått rätt.  

Det empatiska lyssnandet är speciellt bra i konflikter där ni har olika åsikter eller i situationer där ni missförstår varandra.  Att verkligen lyssna för att försöka förstå är den snabbaste vägen till lyckad kommunikation, en gemensam lösning och för framtida goda relationer.  

”När jag ber dig lyssna och du känner att du måste göra något för att lösa mina problem, har du svikit mig, hur konstigt det än kan verka. Lyssna! Allt jag ber om är att du lyssnar; inte pratar eller gör något – bara hör mig.”

- Ralph Roughton, M.D.

Försök att bli förstådd på ett respektfullt sätt

Att bli förstådd är den andra halvan av lyckad kommunikation. När du känner dig säker på att den andra personen känner sig förstådd, kan du dela med dig av dina åsikter och perspektiv genom en balans av mod och hänsyn. När du visar en djup förståelse för andras synsätt och bekymmer går det också lättare att lägga fram dina egna idéer och synpunkter och din trovärdighet ökar avsevärt.  

Om personen du pratar med avbryter dig kan du prova att säga något i stil med: ”Är du villig att lyssna på mig så som jag har lyssnat på dig?”. Om personen du pratar med blir känslosam återgår du till det empatiska lyssnandet eller tar en paus och återkommer till samtalet senare. Känner du dig inte förstådd efter samtalet kan du följa upp det i en skriftlig version eller komma överens om en tidpunkt för att avsluta samtalet där du förbereder dig genom en vinna-vinna-överenskommelse.

”Näst efter fysisk överlevnad är det största mänskliga behovet psykisk överlevnad; att bli förstådd, att bli bejakad, att bli bekräftad, att bli uppskattad.” 

- Stephen R. Covey 

Kombinera vanorna

En vinnande kombination kan vara att kombinera den femte vanan men den första vanan som handlar om att vara proaktiv. Tänk och agera proaktivt, tänk efter före och samtala med andra känsliga situationer med avsikten att verkligen förstå – se vad som händer? Blir resultatet annorlunda?

Håll utkik på vår blogg för snart återkommer vi med den sjätte vanan som belyser hur du skapar synergi. Fram till dess önskar vi dig lycka till med vana ett till fem!