De 7 goda vanorna: vana 3

Vi har kommit fram till den tredje vanan i vår serie om de 7 goda vanorna. Det är nu dags att praktiskt implementera den första och andra goda vanan och sätta det personliga ledarskapet i fokus.  

Gör det viktigaste först

Den första vanan handlar om att det är du som tar ansvar och ser till att saker händer. Den andra vanan handlar istället om att identifiera vad som är viktigt i ditt liv, visualisera och målsätta detta. Lita på dig själv och dina förmågor. När du har agerat proaktivt och kan se framför dig vad du vill åstadkomma, handlar den tredje vanan om hur du i praktiken uppnår dina mål. Du bör sträva efter att utföra dina viktigaste åtaganden först då det leder till att du når dina prioriterade mål.

För att lyckas krävs en noggrann veckoplanering av din tid – utifrån dina olika roller i livet. För att skapa balans i livet krävs att du känner till veckans viktigaste uppgifter och att du avsätter tid för dem. Istället för att komma in på kontoret på måndag morgon och mötas av en överfull inbox och mötesinbjudningar, bör du försöka använda tiden annorlunda.  

Franklin Covey sa själv

“The phrase "time management" is really a misnomer — the challenge is not to manage time, but to manage ourselves.”

Riskerna med att sträva efter snabba likes

Principen för den tredje vanan är att det krävs integritet för att handla enligt sina principer. Lever man enligt denna vana gör man alltså det som är viktigast först. Lever man inte enligt denna vana gör man det som är brådskande först, och vi människor har en tendens att göra just det som brådskar först. Det kan resultera i snabba "likes", exempelvis att någon blir tacksam och glad och att du får beröm för att du kunde åtgärda krisen som uppstått. Och vem gillar inte att bli beundrad? Men varför uppstod krisen? Vad var det som ledde till att vi snabbt behövde agera? Troligen berodde det på en person som inte gjort det viktigast först.  

Det är stressigt att släcka bränder, men det är minst lika stressigt och ännu svårare att försöka ligga steget före. Att göra det som är viktigt och inte det som är bråttom. Här ser omgivningen inte arbetet på samma sätt och det blir mindre eller inga likes alls. Det är inte förrän längre fram man ser resultatet och kanske är det ett resultat ingen kunde förvänta sig. Då får man sina likes – men det tar längre tid. 

Att komma vidare genom att prioritera det viktigaste

Vill vi skapa mervärde behöver vi fokusera på det som är viktigt. Vi kan symbolisera tankesättet med pengar. Låt oss säga att investeringen i att göra något viktigt är 1 krona och belöningen när du lyckats är 1 krona. Investeringen i att göra det som är viktigaste först är också 1 krona men belöningen är istället 10 kronor. Det visar hur du skapar mervärde genom att ligga steget före, eftersom du slipper agera på kriser.  

Människor och företag som  prioriterar att göra det som är bråttom först kommer inte att komma vidare. Det är inte förrän man gör det som är viktigast först som en förflyttning kan ske. Det är en enkel princip som dock kan vara rätt svår att utföra i praktiken. Ställ dig själv frågan: Vad är viktigast i mitt liv, privat och på jobbet? Prioriterar jag det? Att säga att du inte hinner betyder att du inte prioriterar det som är viktigt för dig. Det är verktyget du bör ta med dig från den tredje vanan. Är du nyfiken på att läsa mer om den tredje vanan kan du läsa mer på Franklin Coveys hemsida.

"Putting first things first means organizing and executing around your most important priorities. It is living and being driven by the principles you value most, not by the agendas and forces surrounding you."  

– Dr. Stephen R. Covey