De 7 goda vanorna: vana 6

Vi fortsätter vår serie om de 7 goda vanorna och har nu kommit fram till den sjätte vanan. Den berör skapandet av synergi och hur vi ser våra olikheter som styrkor och tillsammans kan söka bättre alternativ än de som redan ligger på bordet. Principen i denna vana är att helheten är större än summan av delarna. 

Betydelsen av olikheter

Att värdesätta våra olikheter är grunden för att skapa synergier som bygger på principerna om kreativitet, samarbete, mångfald och ödmjukhet. Själva essensen av synergi är att uppskatta olikheter; att respektera dem, bygga på styrkorna och kompensera för svagheterna. Det är lättare att lyckas när du uppskattar och omfamnar andras olikheter snarare än att avfärda dem, tolerera dem eller vara inställd på konflikt eller kompromiss. När du ser andras olikheter som styrkor och inte svagheter kommer ni lyckas på en helt annan nivå.  

Hur ser du själv på olikheter, använder du dem till din fördel?  

”Otrygga personer har ett stort behov av att forma andra efter sig själva och sitt eget tänkande. De inser inte att styrkan i relationen ligger just i att ha olika åsikter. Likformighet är fantasilöst och tråkigt.” 

- Stephen R. Covey 

Sök ett tredje alternativ

När du värdesätter olikheter kan du börja nå synergier och söka det tredje alternativet. Du kan sluta nöja dig med kompromisser eller ditt/mitt sätt och istället skapa det tredje alternativet tillsammans. Det innebär ett alternativ ingen av er skulle ha kommit fram till på egen hand, baserat på era olikheter och sätt att se på världen. 

För att kunna skapa ett tredje alternativ behöver vi använda oss av den fjärde och femte vanan. Vi behöver enligt den fjärde vanan tänka vinna-vinna och lyssna för att försöka förstå som uttrycks i den femte vanan. Först då kan vi hitta det tredje alternativet.  Att nå synergi kräver också ödmjukhet och förmågan att hålla sitt ego i schack. Användbara verktyg i denna vana är att:

  • Vara resultatorienterad med en positiv energi 
  • Undersöka olika perspektiv med öppet sinne
  • Eventuellt även ändra ditt synsätt 
  • Tänka vinna-vinna
  • Ha samsyn om det önskade resultatet
  • Ha en förståelse för att en process kräver disciplin

Du vet att ni har uppnått synergi när ni ändrar er, känner en ny energi och kraft, ser på saker på ett nytt sätt, känner att relationen har förändrats i grunden eller kommer fram till en ny idé som är bättre än någon av era ursprungliga.

Hur kan du börja nå synergier och hitta det tredje alternativet redan idag? 

 ”Synergi är det finaste samspelet i livet – det verkliga testet och manifestationen av alla de andra vanorna tillsammans.” 

- Stephen R. Covey  

Inom kort återkommer vi med den sista vanan. Vana 7: Vässa sågen.  Om du inte har läst de första artiklarna om de 7 goda vanorna hittar du här; vana 1, vana 2 och vana 3!