Vård- och sjukhusprojekt – kompetens och kvalitetssäkring i centrum

Ebabs projekt inom vård och omsorg visar tydligt på fördelarna med att ha en samlad erfarenhet och spetskompetens under ett och samma tak. Här berättar affärsområdeschef för vård och omsorg Mira Wångdahl, vd Katrin Dahlström, samt Johan Öberg, gruppchef för Ebab Installationsteknik, om några projekt vi drivit genom åren samt arbetar med idag inom området.

Det är speciellt att arbeta med sjukhusprojekt och att få lära känna olika vårdverksamheters specifika behov. Det är fantastiskt att få vara med och definiera dessa behov, översätta det till krav på lokalerna, synka det med fastighetsägarens behov och sedan se till att det förverkligas i ett utförande. Fastigheter som uppförs eller byggs om för sjukvård blir unika projekt som engagerar mig.
– Mira Wångdahl

Det började i Uppsala 2002

Ebabs startskott för vårdbyggnader och projekt åt läkemedelsindustrin var ett projekt för Pharmacia i Uppsala år 2002 med Fresenius Kabi som arrendator. De största utmaningarna med projektet kretsade kring tid och kostnader. Men, med en ändrad produktionsplanering där flera moment utfördes parallellt lyckades man hålla ekonomin och tidsaspekten. Det följdes senare upp med flera projekt åt Octapharma i Hornsberg, Sophiahemmet samt flera sjukhusprojekt åt Stockholms läns landsting (SLL).  

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus var vi bland annat med som projekteringsledare och projektledare vid framtagning av tre programhandlingar och kalkyler inför genomförandebeslut i Landstinget mellan 2005–2011. I programarbetet granskar man verksamhetsbehovet samtidigt som man gör framtidsanalyser på hur sjukvården kommer att bedrivas om 10–20 år. Det blev ett långt och omfattande programarbete då Danderyds sjukhus ville flytta ihop all teknik till en byggnad, samtidigt som en enorm modernisering av operation och intervention utfördes. 

Det var omfattande logistiska utmaningar då alla befintliga avdelningar behövde fungera ända fram till att den nya avdelningen skulle dra igång. Andra betydande delar i projektet var arbetet med ledningsflyttar i marken och nybyggnad av akutintag eftersom det befintliga akutintaget låg precis där den nya byggnaden skulle stå.
– Johan Öberg

Ett av Sveriges mest moderna sjukhus

Den tekniska anläggningen hade många utmaningar både i projektering och produktion, till exempel i samband med driftsättning och funktionsprovning inför överlämnande. Men Ebab kunde erbjuda värdefullt projekterings- och planeringsstöd för att få fastighetens teknik att fungera samtidigt som sjukhusets medicintekniska utrustning kunde vara i drift.  

Ebab var sedan en del av Locums projektledningsorganisation under uppförandet av den nya akutvårdsbyggnaden och under hösten 2019 öppnade akutmottagningen för allmänheten. Mycket av produktionsberedningen utfördes redan i projekteringen för att tillse att allt hamnade rätt och kunde skötas framgent. 

Danderyd är nu ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar om både patienter och medarbetare.
– Mira Wångdahl

Stockholms Sjukhem 

Ebab fick tidigt i uppdrag att utreda vilka möjligheter som fanns att skapa nya vårdbostäder inom Stiftelsen Stockholms Sjukhems befintliga fastighet på Kungsholmen. Efter förstudie och detaljplanearbetet utvecklades den nya byggnaden som nu finns vid Mariebergsgatan. Ebab drev sedan vidare projektet som ett CM-uppdrag med ansvar för projektering, upphandling, kalkyl, kostnadsstyrning, miljösamordning, genomförande och överlämning. Cirka 40 entreprenörer upphandlades som delad entreprenad och samordnades av Ebabs platsorganisation. Projektet, med 100 nya vårdbostäder, ett nytt storkök och restaurang på Kungsholmen, stod klart 2014 och invigdes av drottning Silvia.

Lill-Janshuset 

Sophiahemmet har tagit stora delar av Lill-Janshuset (före detta Allmänna BB) i besittning för att kunna hyra ut till vårdverksamheter. Den drygt 100-åriga byggnaden anpassades varsamt för modern kirurgi, vårdavdelningar, mottagningsverksamhet och ortopedteknik under 2016–2019. Ebab har drivit uppdraget som ett CM-projekt, från tidig projektering och planering, via upphandling och kalkylering till ett genomförande med delad entreprenad.  

Att skapa moderna vårdlokaler i denna gamla byggnad var utmanande främst på grund av att byggnadens konstruktion inte klarade de nya lasterna. Arbetet med förstärkningar och att försörja lokalerna med nya installationer krävde detaljerad planering och arbetsberedning. Samtidigt bevakades antikvariska bevarandekrav noga då byggnaden är grönklassad.
– Mira Wångdahl

Bromma sjukhus

Vectura köpte Bromma sjukhus fastighet från Locum år 2020 och sedan dess har upprustning och anpassning av lokalerna pågått för både befintliga och nya verksamheter. På entréplan pågår i skrivande stund ombyggnad för en ny hyresgäst som ska bedriva kirurgi och eftervård. Lokalerna rymmer tre operationssalar samt avdelningar för uppvak och eftervård. I samband med detta upprustas hela byggnaden med till exempel nya fönster. Ebab har hand om kalkylering, projektledning och byggledning i projektet som genomförs som totalentreprenad i samverkan.  

Eftersom byggnadsarbeten bedrivs i direkt anslutning till befintliga vårdavdelningar (geriatrik) är det extra viktigt med en tydlig dialog om störningar. Ebabs byggledning har därför en hög närvaro på plats för att hantera dialogen mellan entreprenörer, fastighetsägare och verksamhet.

Vår långa erfarenhet av vård- och sjukhusprojekt

Inom sjukvården arbetar man med kvalitetssäkring på en helt annan nivå än inom fastighets- och byggbranschen. Här står liv på spel om något går fel, just därför är det så viktigt att kunden och hyresgästen får precis det de önskar. 

Ebab är det självklara valet om man vill genomföra komplexa sjukhus- och vårdprojekt då vi är lyhörda och har kompetensen och flexibiliteten att anpassa projektet till hyresgästens behov under resans gång.
–Katrin Dahlström

Så tveka inte att kontakta oss inför ditt nästa projekt inom vård och omsorg! Med spetskompetens under ett och samma tak kan vi på Ebab hjälpa dig att förverkliga din idé.