Ebabs affärsområde Kalkyl – en avdelning att räkna med

I över 30 år har affärsområdet Kalkyl varit en viktig del av Ebabs organisation. Under årens lopp har både personalstyrkan och bredden på uppdrag vuxit. Vår affärsområdeschef Per Törnqvist berättar om hur det är att arbeta på avdelningen som idag består av sex kalkylatorer med väldigt varierande uppdrag. 

Kalkyl – ett omfattande affärsområde i ständig expansion

Arbetsområdet för Kalkyl är brett och växer ständigt. Ebab sticker ut i branschen med en kompetent och erfaren kalkylavdelning in-house vilket är en framgångsfaktor i branschen. De flesta beräkningar som utförs rör fortfarande ekonomin i ny- eller ombyggnationer, men under de senaste åren har andra områden vuxit. 

Idag gör vi till exempel flera klimatberäkningar, även kallade klimatdeklarationer. Då ett lagförslag finns på att införa krav på klimatdeklarationer till den 1 januari 2022, kommer troligtvis intresset för dessa att öka ytterligare. När man gör en klimatberäkning räknar man ofta på åtgången koldioxid som krävs under byggnationen, men man kan även välja att beräkna en hel livscykel. Då kalkylavdelningen har tillgång till all data från projektet efter att ha gjort en kalkyl, kan man relativt lätt även ta fram en klimatberäkning.

Läs mer: Klimatberäkningar för en bättre framtid

Annorlunda uppdrag som erbjuder nya erfarenheter

Idag är vår kalkylavdelning efterfrågad av många kunder. Faktum är att uppskattningsvis 70 procent av uppdragen utförs åt externa uppdragsgivare. Det kan handla om allt ifrån att göra samma beräkningar som på Ebabs egna byggprojekt, till att i en tvist om en slutfaktura bedöma rimligheten i en parts krav. 

Ibland är uppdragen av det mer udda slaget, som i våras när vi anlitades för att värdera återställandekostnaden efter ett spektakulärt inbrott i en kunds omsorgsfastigheter. Inbrottstjuvarna hade skruvat ner allt från installationer till beslag. Kranar, ventilation, hängare – allt var nedtaget. Uppdraget gav oss nya erfarenheter som vi kommer att ha nytta av i kommande projekt. Det visade återigen hur varierande och roligt det är att arbeta som kalkylator på Ebab.