Mot bättre förutsättningar med Rättvist Byggande och Fair Play Bygg

Ebab verkar för kontroll och styrning i leverantörskedjan för att utesluta korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Här berättar Ebabs hållbarhetschef Ellinor Olsson och projektchef Andreas Petersson om Rättvist Byggande och Fair Play Bygg som arbetar mot samma mål.   

Rättvist Byggande – modell för att stoppa fusket i branschen  

Rättvist byggande är ett samarbete mellan fastighetsbolag i Stockholms stad, som Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder, samt ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer. Syftet är att arbeta proaktivt och enhetligt tillsammans för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och fusk på byggarbetsplatser. Ett begrepp vi på Ebab arbetat med länge tillsammans med flera kunder.  

Arbetet innebär att alla som arbetar på byggarbetsplatsen ska vara kända och kontrollerade. Byggarbetsplatsen är skyltat med Rättvist Byggande och medarbetarna är utbildade.
– Ellinor Olsson

På byggarbetsplatsen görs oannonserade kontroller för att se till att de som jobbar på byggarbetsplatserna har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. Ebab är specialister på delad entreprenad/Construction Management, vilket har visat sig vara en bra modell för kontroll UE-led. Läs mer om 5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt.

Fair Play Bygg – för tryggare arbetsplatser

Fair Play Bygg är en organisation som tar emot information vid misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Som tipsare kan du alltid välja att vara anonym. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.  

Framtida hållbarhet med Rättvist Byggande och Fair Play Bygg

När vi arbetar med Rättvist Byggande och Fair Play Bygg kan vi säkerställa att det är en sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer. Det handlar helt enkelt om ekonomisk hållbarhet. Vår målbild på Ebab är att samtliga byggprojekt ska arbeta enligt modellerna Fair Play Bygg alternativt Rättvist Byggande.  

Det känns bra i magen att veta att vi arbetar med seriösa företag och underentreprenörer som betalar skatt och sociala avgifter samt ser till att de anställda för en skälig lön, arbetstid och semester.
– Andreas Petersson 

Fair Play Bygg har en viktig uppgift i arbetet mot sunda och trygga arbetsplatser. För Ebab är det också viktigt med schyssta villkor och en säker arbetsmiljö och rekommenderar alla som misstänker att lagar och avtal inte följs att anmäla det. Vi blir bara bättre tillsammans.   

Kontakta oss när du vill veta mer om hur vi arbetar med Fair Play Bygg och Rättvist Byggande.