Styr era väsentliga hållbarhetsfrågor inför och under projekt med hjälp av Ebab

Vill du driva ditt nästa projekt med ett tydligare hållbarhetsfokus? Det finns stora vinster att hämta och vi hjälper dig gärna att komma i gång. Här berättar vi om vår workshop Hållbarhetslyftet och hur våra specialister kan hjälpa till att stödja er rapportering enligt CSRD och sätta hållbarhet högre på agendan.

CSRD utvecklar och stärker hållbarhetsrapporteringen

I bygg- och fastighetsbranschen finns en tydlig klyfta mellan strategier och utfall när det kommer till hållbarhetsfrågor. Ekonomiska faktorer får ofta ta överhanden, men det finns mycket att vinna på att inte tappa fokus på hållbarhetsfrågorna i projekt. 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som börjar gälla inom en snar framtid och som omfattar ett stort antal företag verksamma inom EU. Den nya rapporteringsstandarden ska säkerställa att företag rapporterar effekten av den egna verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Vi kan inför ett projekt och planerad projektstart hjälpa till att utgå från eller identifiera de för er viktigaste hållbarhetsfrågorna utifrån er värdekedja så att ni vet vad som behöver inkluderas i er hållbarhetsrapport.
Ellinor Olsson, hållbarhetschef.

Hållbarhetslyftet inleder vår gemensamma process

Vår ambition är att påbörja varje nytt uppdrag med en hållbarhetsworkshop, som vi kallar för Hållbarhetslyftet, för att undersöka hur vi kan hjälpas åt att arbeta med hållbarhet i projektet. Genom detta vill vi stötta dig som kund och bidra med specialistkompetens för att ditt företag ska följa fastställda krav, strategier och mål – vilket både samhället, du och Ebab vinner på.  

Att inleda ett projekt med hållbarhetsfokus gör att vi kan identifiera viktiga aspekter att styra mot. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt genom att hushålla med tid och pengar, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. Det är viktigt att det görs så tidigt som möjligt i projekt eftersom att möjligheterna att påverka är som allra störst då. Vi kan också då tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Läs mer: Så säkrar du en hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Erbjudanden inom hållbarhet

Via Hållbarhetslyftet sätter vi hållbarhet högre på agendan. Parallellt med detta har vi utvecklat ett hållbarhetsindex för att skapa mätbarhet och uppföljning av uppsatta projektmål. I vårt hållbarhetsindex väger vi bland annat in sociala aspekter, materialval, avfallshantering och ekosystemtjänster.   

Hållbarhetsspecialisterernas expertis inkluderar:

  • Hållbarhetsstrategier och kravställning samt hållbarhetsindex
  • Hållbarhetssamordning i tidiga skeden, projektering, produktion och förvaltning 
  • Certifieringar/verifieringar som BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, Citylab och energicertifieringar
  • Energikartläggning och energideklarationer
  • Energiberäkningar för inomhusklimat och dagsljus 
  • Ekosystemtjänster  
  • Cirkulära hyresgästanpassningar, återbruk, avfallsstyrning 
  • Klimatberäkningar som LCA, LCC och klimatriskanalyser 

Om färden framåt känns utmanande eller oklar, kontakta oss så kan vi boka in ett möte där vi lyssnar på era behov och berättar om vad vi kan hjälpa dig med.