Lyft företagets hållbarhetsarbete med hjälp av Ebab

Vill du driva ditt nästa projekt med ett tydligare hållbarhetsfokus? Det finns stora vinster att hämta och vi på Ebab hjälper dig gärna att komma igång. Här berättar vi hur hållbarhet sätts högre på agendan, vår workshop Hållbarhetslyftet och vilka andra tjänster vi erbjuder.

Hållbarhetslyftet inleder vår gemensamma process

I bygg- och fastighetsbranschen finns en tydlig klyfta mellan strategier och utfall när det kommer till hållbarhetsfrågor. Ekonomiska faktorer får ofta ta överhanden, men det finns stora vinster i att inte tappa fokus på hållbarhetsfrågorna. Genom att visa på konkreta bidrag, ligga steget före konkurrenterna och undvika greenwashing kan du skapa en fördel för ditt företag.

Vår ambition är att påbörja varje nytt uppdrag med en hållbarhetsworkshop, som vi kallar för Hållbarhetslyftet, för att undersöka hur vi kan hjälpas åt att arbeta med hållbarhet i projektet. Genom detta vill vi stötta dig som kund och bidra med specialistkompetens för att ditt företag ska följa fastställda krav, strategier och mål – vilket både samhället, du och Ebab vinner på.  

Att inleda ett projekt med hållbarhetsfokus gör att vi kan identifiera viktiga aspekter att styra mot. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt genom att hushålla med tid och pengar, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. Det är viktigt att det görs så tidigt som möjligt i projekt eftersom att möjligheterna att påverka är som allra störst då. Vi kan också då tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Läs mer: Så säkrar du en hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Erbjudanden Ebabs hållbarhetsspecialister kan hjälpa till med

Via Hållbarhetslyftet sätter vi hållbarhet högre på agendan. Parallellt med detta har vi utvecklat ett hållbarhetsindex för att skapa mätbarhet och uppföljning av uppsatta projektmål. I vårt hållbarhetsindex väger vi bland annat in sociala aspekter, materialval, avfallshantering och ekosystemtjänster.   

Våra hållbarhetsspecialisters expertis inkluderar:

  • Hållbarhetsstrategier & kravställning och hållbarhetsindex
  • Hållbarhetssamordning i tidiga skeden, projektering, produktion och förvaltning 
  • Certifieringar/verifieringar som BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, GreenBuilding, Citylab och energicertifieringar
  • Energikartläggning och energideklarationer
  • Energiberäkningar för inomhusklimat och dagsljus 
  • Ekosystemtjänster  
  • Cirkulära hyresgästanpassningar, återbruk, avfallsstyrning 
  • Klimatberäkningar som LCA, LCC och klimatriskanalyser 

Om färden framåt känns utmanande eller oklar, kontakta oss så kan vi boka in ett möte där vi lyssnar på era behov och berättar om vad vi kan hjälpa dig med.