Ebabs arkitekttjänster ger ett hållbart helhetsgrepp

Ebab erbjuder möjligheten till hållbar arkitektur genom både renodlade arkitekturtjänster i tidiga skeden samt visualiseringstjänster och strategiska arkitekturtjänster. Pontus Nilsson, arkitekt och fastighetsutvecklare på Ebab berättar mer.  

Strategisk och hållbar arkitektur

Strategisk arkitektur innebär i korthet att arkitekt och planarkitekt arbetar tätt ihop tillsammans med projektledningen för att sätta ett initialt koncept som sedan utvecklas parallellt med framtagandet av en detaljplan. På Ebab har vi även erfaren kompetens inom hållbarhetsaspekter som alltid är med i ett projekts tidiga skede. I projekten har vi då ett tydligt helhetsgrepp där även affärsrådgivning inkluderas för att säkerställa projektets ekonomiska hållbarhet och dess genomförande – ett vinnande koncept för hållbar arkitektur!  

Läs vidare: Så ser du till att detaljplaneprocessen är ekonomiskt hållbar

Hållbara arkitekturtjänster i projektens tidiga skeden

Jag som ansvarig arkitekt är huvudsakligen med i det initiala skedet av ett projekt där vi formar de koncept och idéer som ska bära projekten. Vi är också med och utvecklar samt projektleder detaljplaner i olika projekt samt kan vara rådgivare i det skarpa projekteringsarbetet vid framtagande av program/system och bygghandling.   

Det är både utmanande och inspirerande att utveckla fastigheter idag. Kraven är många och större vad gäller social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som projekten ska vara genomförbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det krävs idag att man arbetar integrerat och gränsöverskridande mellan olika discipliner för att nå hållbara helhetslösningar. Samtliga parter måste höja blicken och arbeta tillsammans. Den samlade kompetens som krävs för att nå dagens högt ställda mål och långsiktiga lösningar finns hos Ebab.   

Läs mer om hur Ebab är med och utvecklar tre stora detaljplaner i Stockholm.

Vi tar ansvar för hela processen

Vi på Ebab älskar projekt och att utveckla idéer till verklighet. Våra kunder ska känna en trygghet i att Ebab tar ansvar för hela processen, genom samtliga led, från första skiss till genomfört projekt.  Vi vill skapa fastigheter som är inkluderande och som bidrar till ett hållbart samhälle samtidigt som vi säkerställer affären för våra kunder.   

Vi arbetar såväl med större stadsutvecklingsprojekt som Stora Sköndal i Stockholm där vi på uppdrag av Stora Sköndal Framtidsutveckling AB medverkar i och projektleder utvecklingen av en stadsdel bestående av totalt cirka 6 000 bostäder. Arbete pågår där med den andra etappen omfattande cirka 1 600 bostäder. Vi arbetar även strategiskt med utveckling av fastighetsbestånd där vi bland annat arbetar för Petter Stordalen och Strawberry-koncernen. 

Hållbar framtid genom stadsutveckling

Vi befinner oss i ett kritiskt skede och en omvälvande tid där stora förändringar behöver ske för att säkra en hållbar utveckling och framtid. De förändringar som behöver genomföras kräver att vi alla tar ett större ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. I min roll som arkitekt och fastighetsutvecklare ser jag att om vi förändrar sättet vi bygger våra städer på också kan förändra sättet vi tänker på. Här har vi på Ebab möjlighet att gå före och bidra till en stadsutveckling med hållbar arkitektur som hoppfullt leder till en större medvetenhet hos våra kunder samt bidrar till en mer hållbar utveckling i stort.