Kontorsfastigheter – från öppna landskap till aktivitetsbaserat

Ebab grundades 1982, vilket innebär att vi i år fyller 40 år! När företaget grundades var faxmaskiner och personsökare viktiga delar av arbetsplatsen. Idag är de utbytta mot datorer och smarta telefoner. Här berättar Ebabs koncernchef Kaarel Lehiste, som i år firar 35 år på Ebab, om vår och våra kunders resa mot dagens och framtidens kontorsfastigheter. 

Framtidens kontorsfastigheter

Före pandemin gick kontorstrenden mot öppna aktivitetsbaserade kontorslandskap. Under pandemin förändrades vårt arbetssätt och fokus riktades istället mot det digitala. Spotify gick ett steg längre och erbjöd sina medarbetare att arbeta varifrån de ville. Google sparade miljarder på att medarbetarna arbetade hemifrån vilket ledde till att de och många andra företag tog fasta på en hybridmodell där distansarbete kombineras med vistelse på kontoret.  

En nyligen gjord undersökning visar att framtidens kontorsfastigheter kommer kräva bättre arbetsplatser för digitalt arbete med större flexibilitet i och med att vi kommer arbeta mer i hybridformer. Det kommer alltså krävas kontor som är annorlunda anpassade än de skapade innan pandemin. 

Ebabs hemvister och starten i kyrkan 

I början av 1980-talet när Ebab etablerades fanns det naturligtvis helt andra behov än idag, vilket var och är starkt sammankopplat till informationsteknologins utveckling. Ebabs första kontor var på Skolvägen 8, en äldre baptistkyrka i två plan som byggdes om till kontor med cellkontor, korridor och separata mötesrum. Faxen och personsökaren etablerades som ett nytt hjälpmedel under den tiden och var då revolutionerande för vårt arbetssätt.   

Sedan flyttade vi till Trädskolevägen där vi tog över kontorslokaler i Enskedes första elverk, ritat av Ferdinand Boberg. Vi anpassade lokalerna för verksamheten och tillväxten i bolaget. Där blev vi kvar i 15 år och utvecklades som företag både i antalet anställda och tjänsteutbud. Vi gick från det mindre konsultbolaget till en större koncern med tydligare fokus på hållbarhet. 

Ebab är sedan tre år tillbaka verksamma på en modern och för framtiden anpassad arbetsplats mittemot Globen. I receptionen möts alla av orden “Välkommen hem till Ebab”, ett mottagande som fungerar väl inför det som krävs av arbetsmiljöer i den nya verkligheten efter Covid-19. –  Kaarel Lehiste

Ett urval av Ebabs kontorsfastigheter över tid 

För våra kunders räkning har vi under åren medverkat i flera kontorsprojekt såsom Stormkransen, Moraset, Bonnierhuset och Magasin 10 Frihamnen, vilka samtliga var ROT-projekt åt Bonnier Cityfastigheter. Uppdragen genomfördes under 1990- och 2000-talet.  

Vi byggde även under samma period huvudkontor till Peak Performance, Jarowskij Produktion, Stockholms Hamn, Birkaterminalen, Tullen, J Lindeberg och Metronome. Samtliga av dessa var ROT-projekt utom Birkaterminalen i Stockholms Hamns regi. 

Bonnierhuset byggdes om från industrihus och tryckeri till en modern och flexibel kontorsfastighet åt Bonnier-koncernen och Dagens Industri.  

Kontor genom CM-modellen 

Ett annat exempel på ett tidigt, stort CM-projekt inom segmentet kontor var ett modernt kontorshus i Kista som byggdes åt Brostaden, ett dotterbolag i Castellum-koncernen. Projektet inleddes 2000 och stod klart under 2001.  

Vi utvecklade även Alviks torg åt Anders Bodin, en stor nybyggd kontorsfastighet som blev början till en mindre stadsdel.  

Vid millennieskiftet byggde Ebab en ny kontorsfastighet i Marievik som gick under benämningen Millenniumhuset. Huset byggdes ursprungligen utan förutbestämda hyresgäster åt Prifast som såldes till Globen City Fastigheter som sedan gick upp i Drott. Det var ett spännande projekt åt flera olika fastighetsägare där man jobbade med en ny ventilationslösning under ett övergolv i en extrem flexibilitets-tanke.  

Som projekt och byggledare har vi genomfört ett flertal uppdrag såsom ombyggnad av Pelarbacken (Locums huvudkontor) åt AMF Fastigheter och kvarteret Storö 10 /Farstaterassen åt Folksam. Ytterligare prestigeprojekt är nybyggnaden av SEB:s huvudkontor i Arenastaden åt Fabege samt Ericssons huvudkontor åt AP Fastigheter i Kista. –  Kaarel Lehiste

Kontorsfastighet på totalentreprenad

Ett helt annat koncept var nybyggnaden av Bravidahuset bredvid E4an vid Telefonplan. Kontorsfastigheten byggdes av Ebab på totalentreprenad, (ett väldigt ovanligt upplägg för Ebab) direkt åt Bravidakoncernen som flyttade in efter färdigställande. Även detta projekt uppfyllde kraven för ett modernt kontor med en väldigt flexibel lösning med flyttbara mellanväggar och generellt utformade installationer. Konceptet fungerade till olika kontorslösningar med en kombination av cellkontor, storkontor och sammanträdesrum.

En långvarig och framgångsrik kundrelation  

För Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har vi på Ebab bland annat arbetat med kvarteret Sommaren, även kallad “Vita huset” vid Danvikstull, Sperlingens Backe vid Östermalmstorg och kvarteret Städet i Vasastan samt ett antal andra ROT-projekt runt Stockholms innerstad.  

I Vita huset på Södermalm genomförde vi år 2007 en upprustning av allmänna ytor såsom trapphus, entréer, garage och fasader. Vidare skedde hyresgästanpassning av lokaler samt iordningställande av visningslokal för förvaltningsorganisationens uthyrare. Ebabs uppdrag var tidigt skede, upphandling av entreprenader, genomförande och överlämning. 

Arbetsplatser som fungerar för vardagen 

I Sperlingens backe utvecklade vi exklusiva kontor med handel och restauranger i fastigheternas gatuplan samt bostäder. Kvarteret började bebyggas i slutet av 1800-talet och är idag ett välbesökt område där turister och stockholmare lunchar på Taverna Brillo och shoppar i exklusiva butiker. Alla våra projekt har ett tydligt fokus mot att utveckla staden, och att det bidrar till levande och trygga kvarter för människorna som bor och verkar där.  

Inom kvarteret Städet i Vasastan genomfördes under åren 2008-2010 en total ombyggnation om cirka 21 000 kvm med kontor, hotell och restaurangkök, förrådshotell samt kommersiellt parkeringsgarage. Där var Ebabs uppdrag tidigt skede, upphandling av entreprenader, genomförande och överlämning. Idag är fastigheten under ombyggnation igen sedan hotellet försvunnit och det ska bli en renodlad kontorsbyggnad med stora kommersiella garageytor samt ett förrådshotell i bra läge. Den vackra och stora fastigheten längst ned på St Eriksgatan förädlas ytterligare för att leva vidare under en överskådlig framtid. 

Så kan vi på Ebab hjälpa dig med kontorsfastigheter

Vi på Ebab har gedigen erfarenhet av att projektleda ombyggnation och nyproduktion av arbetsplatser som samverkar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Vi tror på att i samråd med dig skapa platser som fungerar för en lång tid framåt, som är hållbara för staden och människorna. Tveka inte att kontakta oss för ditt nästa kontorsprojekt!