Så påverkar distansarbete oss och framtidens fastighetsutveckling

Många har under 2020 börjat arbeta hemifrån vilket medför både för- och nackdelar. Oavsett hur man känner inför distansarbete kommer det vara en del av framtiden. Men hur påverkas fastighetsbranschen, och hur kommer framtidens boende och kontor se ut? Ebabs arkitekt och fastighetsutvecklare Pontus Nilsson och projektledare Sandra Gustafsson berättar om hur de ser på framtiden.

Under hösten har vardagen förändrats dramatiskt för de flesta. Våra vanor och rutiner har fått stå tillbaka när vi kollektivt försöker begränsa smittspridningen. Att jobba hemifrån är inte längre något nytt. Digitala möten har blivit en del av vår vardag och många ser fördelarna med flexibiliteten som kommer med distansarbete. Vi ser samtidigt att den sociala utsattheten ökar i takt med att vi avskärmar oss från vänner och kollegor, och fler söker stöd för exempelvis spelberoende.

Vilka konsekvenser har distansarbete på vår hälsa?

Vissa forskare menar att distansarbetet kommer få långtgående konsekvenser på vår hälsa, både fysisk och psykiskt. Det är därför viktigt att försöka säkerställa en ergonomisk arbetsmiljö i hemmet. Många väljer att sitta i sängen eller soffan i en hopsjunken ställning vilket snabbt kan leda till problem med nacke och rygg. Det är utmanande att få till en fullgod ergonomi hemma och när distansarbete blivit en del av mångas vardag kommer samhället behöva bättre hemmakontor. 

Kommer gemensamhetsutrymmen för kontorsyta bli något vi planerar in som gemensamhetsanläggningar i nya flerbostadshus? Kommer vi se fler ergonomiska arbetsplatser på vårt lokala café? Att sitta hemma vid köksbordet fungerar i en begränsad tid men på sikt kommer det få konsekvenser.

Lästips: Så skapade Ebab hållbara bostäder med gemensamhetsutrymmen i Yllefabriken

Så har fastighetsbranschen börjat möta utmaningarna

Hela fastighetssektorn påverkas långsiktigt av pandemin och det krävs nya idéer och lösningar för att se hur vi skapar framtidens boende och kontor post corona. Vi kan redan nu se hur hotellbranschen ställer om sin verksamhet och hyr ut hotellrum som tillfälliga arbetsplatser för de som behöver en lugn plats att jobba på. Globen har byggts om till ett tillfälligt Padelcenter och restaurangerna har blivit en ny plats för småskalig underhållning. 

Framtidens fastigheter präglas av flexibilitet

Pandemin har tvingat fastighetsägare och fastighetsutvecklare att tänka om och tänka nytt. Byggnader nyttjas idag på ett annat sätt än vad som var tänkt från början, och de ekonomiska fördelarna med flexibla fastigheter är ett faktum. 


Flexibla fastigheter kräver flexibla detaljplaner och på Ebab har vi en bred kompetens i tidiga skeden. Genom ett nära samarbete mellan arkitekt och planarkitekt erbjuder Ebab ett holistiskt perspektiv i detaljplaneprocessen och bidrar med idéer för hur vi kan skapa framtidens boende och kontor.

Så kan Ebab hjälpa till

Vi kan göra nytta i olika skeden och processer och är gärna med från start när nya områden planeras. Vi kan vara med och forma en helhet och se hur vi kan gå från vision och strategi till framtagande av principlösning, styrning av detaljplan och utformning av gestaltningsförslag. Vi har stora möjligheter att planera för hållbara och flexibla stadsdelar och arbeta i projekt där fastighetsägare, projektledare och arkitekter tillsammans utvecklar befintliga byggnader. 

Just nu jobbar vi i ett projekt där Ebab Fastighetsutveckling projektleder ett utredningsarbete av en gammal industribyggnad. Visionen är att den gamla industribyggnaden ska omvandlas till nya lokaler för skol-, kultur-, idrottsverksamhet. En modern och hållbar process där man tar tillvara på sånt som redan finns. I en helt ny stadsdel kan dessutom gamla byggnader bli ett fint landmärke som säger något om platsens historia.