Så kan strategisk arkitektur i tidiga skeden bidra till lönsam fastighetsutveckling

Det är komplext att utveckla fastigheter idag. Kraven är många och större vad gäller social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som projekten ska vara genomförbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Coronapandemin kommer även fortsätta påverka fastighetsbranschen och konsumtionsmönster. Ebabs projektledare Pontus Nilsson och Sofia Holmgren berättar om hur strategisk arkitektur i tidiga skeden är ett sätt att möta utmaningarna och hur vi i team med bred kunskap på bästa sätt kan möta ditt behov som kund.

Nya krav inom stadsplanering i sviterna av coronapandemin

Även om vi ännu inte kan se de långtgående konsekvenserna av coronapandemin pekar mycket mot en stor omställning i fastighetsbranschen och att ett paradigmskifte är på väg. Nya krav på flexibilitet kommer att komma i takt med att företag ställer om. Det tidigare kontoret kommer betraktas som en mötesplats medan hemmet istället blir mer anpassat för arbete. Många har redan konstaterat att det finns stora fördelar med digitala möten, som daglig tidsbesparing exempelvis. 

Trender kring konsumtionsmönster, som redan innan coronapandemin pekade mot en utveckling bort från fysiska varuhus och butiker och istället mot digitala ”shoppingrundor”, har också förstärkts. Ny teknik kommer fortsätta att utveckla våra alltmer digitala vanor och fungera som en katalysator för förändring.

Modellfabriken – ett industriområde i förvandling

Strategisk arkitektur i tidiga skeden innebär i korthet att arkitekt och planarkitekt arbetar tätt ihop tillsammans med projektledningen för att sätta ett initialt koncept som sedan utvecklas parallellt med framtagandet av detaljplanen. I projektet tas ett tydligt helhetsgrepp där även affärsrådgivning inkluderas för att säkerställa projektets hållbarhet och dess genomförande.

Modellfabriken är ett av flera projekt där Ebab arbetat med strategisk arkitektur i tidiga skeden, här med Sehlhall fastigheter som beställare. Projektet ligger i Väster i centrala Eskilstuna, ett tidigare industriområde med stort kulturvärde. Nu ska området omvandlas till en dynamisk stadsdel där nytt möter gammalt. Ebab satte inledningsvis projektets koncept och övergripande gestaltning och drev sedan fram detaljplanen genom att upprätta en byggherreplan.

Strategisk arkitektur i tidiga skeden har i Modellfabriken bidragit till en effektiv planprocess med ett nära samarbete mellan planhandläggare, arkitekt och beställaren själv, vilket inneburit en större kontroll och snabbare planhandläggning. Resultatet är en detaljplan som effektivt nyttjar marken och möjliggör stor flexibilitet för framtida byggnaders innehåll. 

Lästips: Så stärker strategisk arkitektur projektets framdrift i tidiga skeden

Hur kan Ebab hjälpa till med strategisk arkitektur i tidiga skeden?

Den omställning som nu sker och som på sikt kommer att påverka hur vi utformar och programmerar våra städer kräver nya, innovativa helhetsgrepp. Här tror vi att vår tjänst inom strategisk arkitektur i tidiga skeden kan bidra till att skapa helhetslösningar för nya behov och hjälpa dig att möta kommande utmaningar. Ebab vill skapa fastigheter som är inkluderande och som bidrar till ett hållbart samhälle samtidigt som vi säkerställer affären för dig som kund. För att kunna göra det med dagens krav och förutsättningar krävs att man arbetar integrerat och gränsöverskridande mellan olika discipliner. Samtliga parter måste höja blicken och tillsammans hela tiden arbeta för att optimera helhetslösningar.

Bild: Sehlhall Fastigheter