Hyresgästanpassningar som långsiktiga och hållbara investeringar

I Sköndal bedriver Ebab hyresgästanpassning åt Stora Sköndal Framtidsutveckling, där hyresgästen är Remeo. En riktig utmaning då det innebär att bygga ett sjukhus inom en kulturminnesskyddad byggnad. Här berättar vi om projektet och Ebabs roll i det hela samt det framgångsrika samarbetet.

Uppdrag: Hyresgästanpassning i Sköndal

Ebab har av Stora Sköndal Framtidsutveckling fått i uppdrag att anpassa lokaler inom en befintlig byggnad i Sköndal, söder om Stockholm. I byggnaden bedriver hyresgästen Remeo en klinik för patienter som behöver avancerat andningsstöd och rehabilitering.  

Remeo är idag verksam på plan två och tre, och ska få nya moderna lokaler på den fjärde våningen med tillhörande delar för administration, rehabilitering och omklädning med mera. Uppdraget inleddes med en förstudie 2019 som beskrev de övergripande förutsättningar för en ombyggnad och en målbild av rumsbildningar och flöden. 

Utmaningarna under processens gång

Det är utmanande att bygga ett sjukhus inom en befintlig byggnad som dessutom har grön klassning enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. I projektet ingår att optimera befintliga system och utrymmen för teknik såsom fläktrum, schakt-lägen och befintliga konstruktioner med bärande och stabiliserande funktion. Ebabs uppdrag tillsammans med projekteringsgruppen är att optimera varje tillgänglig kvadratmeter, dels för att utnyttja uthyrningsbar area och dels för att inte medföra stora kostnadsdrivande poster för håltagningar och förstärkningar. 

Stora Sköndal Framtidsutveckling med fastighetsavdelningen har tillsammans med Ebab och i nära samarbete med Remeo planerat och utformat lokalerna för att tillgodose en optimal och modern anläggning som skall främja en långsiktig relation och hyresgäst med Remeo. Genom förstudie och systemhandling har Ebabs kalkylavdelning stöttat både hyresgästen och fastighetsägaren med löpande kalkyler och besparingar för att efterleva parternas affär om en långsiktig och hållbar investering. Både ur ekonomisk synpunkt men också ur ett förvaltningsperspektiv för ett hållbart fastighetsägande. I dagsläget pågår detaljprojekteringen och upphandlingar enligt formen för en delad entreprenad. 

Lästips: Klimatsmart hyresgästanpassning med hyresgästsupport

Kommunikation – nyckeln till lyckade hyresgästanpassningar

Att bedriva en så pass omfattande och detaljerad utredning genom alla skeden kräver lyhördhet och ett öppet sinne för parternas olika intressen. Arbetet är ofta en balansgång. Frågor som reservkraft och avbrottsfri kraft för livsuppehållande maskiner ska hanteras och samtidigt kopplas till vår roll som rådgivande konsult där vi ofta måste begränsa idéer och valmöjligheter till vad som faktiskt är genomförbart.  

Genom digitala möten har Ebab löpande fått hjälp av Remeo som sitter inne på otroligt viktig information. Just god kommunikation mellan alla parter är väsentlig då vi måste förstå både kunden och kundens slutkund. Det är vad som skiljer en halvdan lösning mot en som erbjuder mervärde. Att få vara med i denna utveckling och bidra till ökade fastighetsvärden, som även har mervärde för vården i regionen är extra speciellt för oss i dessa pandemitider.  

Hur kan vi på Ebab hjälpa dig? 

I projekt som det här arbetar vi med projekt- och projekteringsledning, upphandlingar och byggledning. Vi tar fram löpande prognoser och kostnadsstyr projektörer och entreprenörer genom regelbundna kontraktpartsmöten. Vi vill att både fastighetsägare och hyresgäster ska ha full insikt i ekonomin där vi alltid presenterar förändringar innan de inträffar. Om du vill veta mer om hur vi arbetar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.