CM-projekt i detalj: Måsholmen och Campus Albano

Sedan mitten av 1980-talet har vi på Ebab arbetat med CM-projekt. Varför då? Jo, för att vi vet att det resulterar i effektiva och kostnadseffektiva byggprocesser. Läs mer om två framgångsrika CM-projekt: Måsholmen och Campus Albano. 

Fördelar med Construction Management som metod

Construction management (CM) innebär att vi planerar, leder och styr projekt som en delad entreprenad – från projektering till överlämnande. Fördelarna är en effektivare byggprocess, säkerställd kvalitet på slutprodukten och att arbetet kan utföras till ett lägre pris jämfört med en totalentreprenad. Detta kan göras möjligt eftersom att projektering, upphandling och produktion kan bedrivas parallellt.

Upphandlingar görs som utförandeentreprenader och totalentreprenörens risk- och vinstpåslag kan istället användas som budgetreserv i projektet, eller investeras i kvalitetsförbättringar. Två exempel på framgångsrika projekt som genomförts på CM är Måsholmen och Campus Albano.  

Lästips: Nyproducerade bostäder enligt CM – en framgångssaga

Måsholmen – ett framstående bostadsutvecklingsprojekt

Måsholmen är ett imponerande kontors- och bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm. Med Construction Management har man sett ett smidigare och mer effektivt genomförande av projektet samtidigt som kostnaderna har kunnat hållas under kontroll. 

Ebab har som erfaren projektorganisation samordnat och övervakat alla aspekter av byggprocessen, från design och upphandling till byggledning och kvalitetskontroll. Dessutom har utmaningar och risker hanterats på ett proaktivt sätt, vilket har bidragit till att undvika förseningar och felaktigheter.

Campus Albano – framtidens moderna studentmiljö

Campus Albano är ett annat framgångsrikt exempel i Stockholm som visar på fördelarna med Construction Management. I Albano har ett modernt, hållbart och innovativt campus för studenter och forskare med över 1 000 bostäder skapats. Genom att använda CM har projektet kunnat integrera olika byggprocesser och discipliner på ett effektivt sätt. Projektorganisationen har kunnat hantera komplexa utmaningar som uppstår vid byggandet i en sådan mångfacetterad miljö.

Genom att koordinera och samarbeta med olika entreprenörer och leverantörer har projektet kunnat säkerställa att tidsramar och kvalitetsstandarder har uppfyllts. Dessutom har CM-modellen gjort det möjligt att hålla projektets kostnader under kontroll och minimera risken för budgetöverskridanden. 

Så kan Ebab hjälpa till i CM-projekt

Construction Management möjliggör ett mer strukturerat och effektivt genomförande av byggprocessen, vilket leder till minskade risker för förseningar, fel och budgetöverskridanden.
– Andreas Petersson, Affärsområdeschef Bostad

Genom att anlita Ebab och använda CM-modellen kan både du som projektledare och bostadsutvecklare dra nytta av expertkunskaper och erfarenheter som behövs för att genomföra komplexa byggprojekt på ett framgångsrikt sätt. Kontakta oss om du vill veta mer om CM.