Nyproducerade bostäder enligt CM – en framgångssaga

Under 40 år har vi bidragit till tusentals nya bostäder i Storstockholmsområdet. Affärschef Fredrik Aspe berättar om nyproduktionsprojekt där Construction Management (CM) varit det bästa alternativet i hänsyn till entreprenadform, och gör nedslag i några bostadsbyggen som präglar huvudstaden och Ebabs historia.

1980- och 1990-talet: bostadsprojekt på Södermalm och Kungsholmen

Ungefär samtidigt som idén om Ebab sattes i verket, i början av 1980-talet, förändrades det gamla nedlagda bangårdsområdet på Södermalm, och Södra stationsområdet fick nya bostäder. Bland dem Bofills båge, ritad av arkitekten Ricardo Bofill, som gestaltades i postmodernismens formspråk med klassiska former och gulvita betongelement.

Några år senare byggdes ett av de större bostadsprojekten under 1990-talet på Sankt Eriksområdet på Kungsholmen. Totalt 770 bostäder inspirerade av den svenska 1920-talsklassicismen. Byggnaderna hyllades av allmänheten men fick stå emot hård kritik från många arkitektkollegor som kallade det hela för pastisch.

I en annan del av Kungsholmen byggde Ebab knappt 30 år senare bostadsprojektet Etaget åt Tobin Properties i ett CM-uppdrag. Här samarbetade några av landets mest välrenommerade arkitekter och uttrycket var något helt annat. Det var ett stort fokus på hållbarhet i projektet och det var minst sagt en utmaning att bygga på de trånga ytorna. Byggnaderna består av drygt 100 lägenheter och fyra lokaler.
– Fredrik Aspe

2000- och 2010-talet: 10 större utvecklingsområden i fokus

I början av 2000-talet pekade Stockholms stad ut tio större utvecklingsområden i Stockholm. Hammarby Sjöstad som hade fått tvärbanan år 2000 var ett av dem. Stadsdelen var den första med ett långsiktigt hållbarhetstänk och väckte internationell uppmärksamhet.

2017 drog flera CM-projekt igång för Ebab. Vågdalen, i en trång del av Hammarby Sjöstad, var ett av dem. Där levererade vi ett kvalitetshus med 113 hyresrätter och en stor förskola till kunden Stockholmshem.
– Fredrik Aspe

Promenadstaden 2010 och Stockholms nya utvecklingsplan

I översiktsplanen Promenadstaden 2010 presenterades Stockholms nya utvecklingsplan som innebar att staden skulle utvecklas med utgångspunkt i elva noder, till exempel Gullmarsplan, Årstafältet, Telefonplan och Alvik. Utöver dessa pekades ett antal noder ut i attraktiva ytterstaden, bland dessa Kista, Brommaplan, Älvsjö, Skärholmen och Farsta. Nu uppmuntrades mångfald i arkitektur och gestaltning; barnvänligt och variation i Annedal, individuell byggnadsutformning i Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet samt social hållbarhet i Skärholmen med projektet Fokus Skärholmen.

Rubinvägen i Solberga hjälpte Ebab Stockholmshem med att förtäta området med fyra punkthus i ett CM-uppdrag, anpassade i sin utformning för att smälta in och bidra till områdets särdrag från 1950-talet. Byggnaderna stod klara 2015.
–Fredrik Aspe

Kraftigt ökat behov av nya bostäder

Under 2016 ökade befolkningen i Stockholm rekordartat och bostadsbristen blev stor. Stockholms stads nya mål på 140 000 nya bostäder under 2010–2030 skapade möjligheter och nu byggdes det för fullt. Marknadens behov och nya ekonomiska förutsättningar gjorde att nya, mindre bostadsutvecklare kunde etablera sig på marknaden som Patriam där de första projekten gjordes i CM-uppdrag ihop med Ebab.  

Ebab stod för projektidé och utveckling av en fastighet intill Södra tingsrätten på Gärdet i Stockholm samt en bostadsfastighet i Stocksund tillsammans med bostadsutvecklaren Patriam. Båda projekten projekterades enligt Miljöbyggnad Guld med nytänkande arkitektur och hållbara materialval.
–Fredrik Aspe

Nordens största CM-projekt: Campus Albano

År 2018 fick Stockholms stad en ny översiktsplan. I den betonades att Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. Översiktsplanen utgick från fyra mål för stadsbyggandet: en växande stad, en sammanhängande stad, god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.

Ett av de största projekten vi hittills har arbetat med, även Nordens största CM-projekt samt Svenska Bostäders genom alla tiders största projekt, är Campus Albano som började byggas 2016 och förväntas stå klart 2023. Här byggs en hel stadsdel och genom att proaktivt arbeta med de utmaningar som dykt upp med detaljplanen, bygglov, tillstånd och samordning med annan byggherre har projektet lyckats hålla både tidsplan och budget samt leverera en kvalitet som Svenska Bostäder önskar som långsiktig fastighetsägare.
–Fredrik Aspe

Så arbetar Ebab med CM vid nyproduktion av bostäder 

Kvarteret Nejlikan 5 var det allra första CM-projektet som Ebab genomförde. Ett ROT-projekt åt Fastighetsbolaget Keops i mitten av 1980-talet. Ebabs historia med CM gällande nyproduktion av bostäder startade i början av 2000-talet med kvarteret Tonbadet åt Familjebostäder och följdes upp med kvarteret Talgoxen i Huvudsta åt Lansen Förvaltning. Sedan dess har vi fortsatt med en rad lyckade CM-projekt inom både studentbostäder, hyresrätter, äldreboende och bostadsrätter – några har du kunnat läsa om i denna text.  

Construction Management innebär att vi planerar, leder och styr bostadsprojekt som en delad entreprenad – från projektering till överlämnande. Det vill säga istället för att endast ha en upphandlad entreprenad så projekterar, upphandlar och bedriver vi produktionen parallellt. Fördelen är att du får en effektivare byggprocess och kortare ledtider – vilket gynnar ekonomin i projektet.   

När vi handlar upp entreprenader till projektet tillfrågar vi eller din inköpare flertalet entreprenader eller konsulter och köper varje del när det behövs. Även detta gynnar ekonomin i projektet, samt det ger dig som beställare en unik möjlighet att under hela genomförandefasen kunna påverka projektet.   

Varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer om ditt projekt och gå igenom förutsättningarna för ett lyckat CM-projekt. 

Få vårt nyhetsbrev