Jubilaren Åsa Bergqvists resa på Ebab inleddes 2007

Det var året då VM i alpin skidsport arrangerades i Åre, The Ark vann Melodifestivalen och Norden nådde 25 miljoner invånare. 2007 var också året då Åsa Bergqvist, affärsområdeschef miljö, började på Ebab. Här berättar hon om bland annat hållbarhet och tiden på Ebab. 

Från lågprioriterad fråga till högst på agendan

Det har hänt oerhört mycket inom hållbarhetsområdet på de här åren de här åren. Det har varit roligt att vara en del av den utvecklingen. Miljöfrågor stod sällan i fokus och var inte integrerat i processerna. Alla gjorde lite olika för att lyfta fram miljöfrågorna, men så utvecklades och infördes Miljöbyggnad som certifieringssystem. Vi fick ett verktyg att mäta och bedöma byggnaders miljöprestanda.  

Idag pratar vi inte enbart miljö utan hållbarhet, särskilt cirkularitet. Avfallsfrågan har fått ökad betydelse, och numer vill man inte bara hantera avfallet på ett ansvarsfullt sätt utan även minska dess uppkomst från början.  

Branschen jobbar tillsammans med klimatutmaningen

Det är lätt att bli uppgiven när man talar om klimatfrågan, men vi får aldrig ge upp. Tillsammans i branschen ska vi göra vårt bästa för att lyckas. Självklart ska vi nyttja vår kunskap kopplad till ny teknik och samtidigt ta tillvara på tidigare erfarenheter och se till att ingenting går förlorat. 

Bra stämning skapar trivsel

Jag trivs väldigt bra på Ebab och jobbar tillsammans med härliga kollegor som besitter oerhört mycket kunskap och kompetens. Vi stöttar varandra i projekten och det finns alltid någon att diskutera och dela idéer med. Jag blir glad när jag kommer in till kontoret eller våra projektkontor och träffar kollegorna. 

Min första dag på Ebab var väldigt speciell, den kommer jag alltid bära med mig. Då besökte jag Stora Tullhuset, numera Fotografiska, och genomförde en omfattande miljöinventering. Det blev startskottet på ett kul, spännande och lärorikt uppdrag som jag hade förmånen att vara en del av fram till öppningen av Fotografiska museet. Fotografiska blev så klart en succé. 

De 7 goda vanorna är Ebabs DNA

De 7 goda vanorna sätter sin prägel på varje dag som vi arbetar tillsammans. Det ska vara ett naturligt sätt att vara, som Ebabs DNA. Vana 4, vinna-vinna innebär att båda parter vinner på en överenskommelse. För mig betyder vinna-vinna att vi inte ska bygga på något eller någons bekostnad. När vi bygger tillsammans med våra kunder ska vi göra det på ett hållbart sätt.

Åsas tips för ett hållbart arbetsliv

Att ha roligt tillsammans på jobbet. Och att man lär sig nytt, vilket man kan göra även om man varit på ett arbete i 15 år. Jag lär mig nya saker på jobbet varje dag.

Att bry sig om varandra och visa omtanke. Det tycker jag är viktigt!