Ebabs affärsområde kalkyl har uppdrag från A till Ö

I över 30 år har affärsområdet Kalkyl räknat på uppdrag med stor variation och bredd. Från komplexa vårdbyggnader till återuppbyggnad av mindre kulturfastigheter som brunnit ner. Komplexiteten i projekten har vuxit med åren, men grundvalarna gäller fortfarande: att träffa rätt med kalkylen och att vara uppdaterad på marknadsläget. Affärsområdeschef Per Törnqvist berättar om hur avdelningen förändrats med tiden.  

Hållbarhet och återbruk alltmer i fokus

Efterfrågan på klimatberäkningar och klimatdeklarationer har ökat enormt under 2022 och fortsätter in i 2023. Vi beräknar koldioxidavtrycket för en byggnad från utvinning av råvaran till färdig byggnad, men man kan även beräkna koldioxidåtgången för en hel livscykel av en fastighet vid behov. Efter att ha mängdberäknat och gjort en kalkyl har kalkylavdelningen tillgång till all data från projektet och kan då relativt lätt ta fram en klimatberäkning.

Vi tar ett helhetsgrepp för att garantera hållbarheten i projekt idag – men för några år sedan var det få som tänkte på återbruk av material. Nu planerar vi in hur vi ska återbruka och tar sedan tillvara på delar som kan återanvändas och räknar på kostnads- och miljöbesparingarna redan i kalkylen.

Ökat intresse för miljö- och energifrågor inom kalkyl

Förutom återbruksinventering jobbar vi även med bland annat energiinventering och underhållsplaner i våra tekniska inventeringar. Där fastställer vi byggnadsteknisk status på fastigheter för att få ett underlag till underhålls- och utvecklingsplan med kostnadsberäkningar. Med information och erfarenheter från genomförda projekt kan vi ge förslag på alternativa lösningar som kan medföra besparingar – men som inte gör avkall på kvalitén. Förr låg fokus inom kalkylarbetet främst på inköp och genomförande, medan vi idag istället ser att intresset för miljö- och energifrågor har ökat markant.

Det är riktigt roligt att vi tar nya steg framåt när det gäller att samverka för ett hållbart samhälle med de kalkyler vi gör tillsammans med miljö och energi.
– Per Törnqvist, affärsområdeschef Kalkyl

"Det är aldrig fel att göra en kalkyl, oavsett skede i processen." 

Vi har bred erfarenhet av olika uppdrag, som att göra beräkningar på egna byggprojekt som omfattar exploateringskalkyler, ROT, nybyggnader av bostäder, kontor, läkemedels- samt sjukhusprojekt. Emellanåt kan vi även få i uppdrag att bedöma rimligheten i de ekonomiska eller tekniska kraven i en tvist i en entreprenad. Men redan i ett detaljplaneprocessen är det viktigt att göra kalkyler för att säkerställa att det du ska bygga enligt detaljplanens bestämmelser är ekonomiskt genomförbart.

Idag är det en utmaning att hänga med i prisutvecklingen. Det är därför viktigt att tänka till i ett tidigt skede och planera långsiktigt, för att ha möjlighet att påverka kostnaderna. Det är aldrig fel att göra en kalkyl, oavsett skede i processen.
– Per Törnkvist, affärsområdeschef kalkyl på Ebab

Uppdragen sträcker sig från life science till återuppbyggnad av hus

Ett spännande projekt vi arbetat med är Sahlgrenska life – en av Sveriges största satsningar inom life science – en miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Ett omfattande och komplext projekt där vi medverkat i flera skeden genom att ta fram kalkyler från idé och program till systemhandling.

Vi arbetar även tillsammans med försäkringsbolag där vi räknar på återuppbyggnaden med åldersavdrag för ett hus som brunnit ner. Det är mindre omfattande projekt men med helt andra utmaningar. Då finns det oftast inga underlag som beskriver byggnaden utan vi får med hjälp av exempelvis foton ta reda på vilka värden som fanns. Något som kräver en hel del erfarenheter om hur byggnader och dess funktioner har förändrats under generationer.

Ett annat av många projekt vi medverkat i är Danderyds sjukhus som bygger om för framtidens förlossning och för ett nytt bårhus. Vi blir ju allt fler människor som föds och därmed fler som dör så man kan säga att våra projekt spänner från ”vaggan till graven”.

Ebab har direktkontakt med marknaden

En stor fördel med Ebabs kalkylavdelning är att vi har direktkontakt med marknaden och dess kostnadsläge från våra affärsområden med genomförande av rot-, bostads-, vård- och kommersiella projekt där vi handlar upp och kostnadsstyr entreprenaderna och på så vis skaffar oss en erfarenhetsbank och referenser för nyckeltalskalkyler i tidiga skeden.

Vi kan erbjuda ett samlat erbjudande för dig, med en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Vare sig det handlar om ROT, klimatdeklarationer eller detaljplaner så hjälper vi gärna dig. Kontakta oss om du vill ha hjälp att beräkna och planera dina projekt.