Klimatberäkningar för en bättre framtid

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ca 21 % av Sveriges utsläpp, och då ingår inte påverkan utomlands. Då Sverige enligt klimatmålen inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 behöver branschen förändras. LCA/klimatberäkningar är komplext och går att utföra på många sätt beroende på vilken data man använder eller vilka byggnadsdelar som är mest relevanta att titta på. Nedan berättar Ebabs miljökonsult Tove Hesslow om vad du behöver tänka på!

Varför behöver vi klimatberäkningar?

Vi har under många år energioptimerat våra byggnader och sänkt energiförbrukningen under drift vilket är väldigt bra för det har fått ner klimatpåverkan. Men det vi ser då när vi tittar på en livscykelanalys är att en byggnads klimatpåverkan under materialframställning och byggproduktion procentuellt sett har växt. Därför behöver vi komma igång och räkna på denna del av livscykeln för att lära oss hur man kan få ner utsläppen även där. Genom att kartlägga vår produktion av olika byggnader kan vi börja ställa krav i upphandlingar på klimatsmarta materialval och konstruktioner.

Vad behöver man tänka på när man gör en klimatberäkning?

En klimatberäkning är komplex och kan utföras på många olika sätt och i olika program. Idag ställer olika beställare olika krav på innehållet i beräkningen och därför ska man inte jämföra olika byggnader med varandra för mycket, alla byggnader har dessutom olika förutsättningar. Vad vi däremot kan göra är att i tidiga skeden göra beräkningar och ta fram förbättringsförslag för varje byggnad.

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Det finns stora fördelar med att vi har både en miljöavdelning och en kalkylavdelning på Ebab när klimatberäkningar ska utföras. Även om vi tar emot kostnadskalkyler att räkna klimatpåverkan på som vi inte tagit fram själva, så har vi kunskapen hos kalkylatorerna att förstå innehållet och ”översätta” datan rätt i klimatberäkningsverktyget.

Vad är ditt bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Känn ingen skam, det hjälper oss inte framåt, känn hopp i stället. Alla kan vi göra något för ett mer hållbart samhälle, det gäller bara att höja det i prioritetsordningen.