Så hjälpte vi Katolska kyrkan med teknisk inventering

2021 inledde Ebab arbetet med teknisk inventering av ett stort antal fastigheter åt Katolska kyrkan. Vår energispecialist Åsa Forss har därmed fått ta del av häftiga byggnader, från Luleå i norr till Ystad i söder. Här berättar hon mer om projektet och fördelarna med teknisk inventering.

Närmare 40 fastigheter behövde ses över

När trossamfundet Katolska kyrkan gav Ebab i uppgift att göra en teknisk statusbesiktning av närmare 40 av deras fastigheter, var syftet att ge en bra överblick över vilka större åtgärder som skulle behövas i de olika församlingarna, både på kortare och längre sikt, samt att uppskatta kostnaderna. Projektet drog i gång i juni 2021 där man inledde i Stockholmsområdet med omnejd, och beräknas avslutas i februari 2022.

Man vill helst utföra besiktningar när det är snöfritt och ljust eftersom man tittar på tak och marken runtomkring. Då vintern börjar tidigare i norr arbetade vi oss därför uppifrån och ner i landet – från Luleå till Ystad. I slutet av november drog det dock in rejäla snöoväder över hela södra Sverige. Särskilt i Skåne blev det oväntat mycket snö för årstiden. Då fick vi göra en uppskattning utifrån den informationen som fanns tillgänglig.
– Åsa Forss

Mot bättre inomhusklimat och sänkta värmekostnader

En besiktning inleds oftast med att samtala med de som vistas i lokalerna eftersom de ju oftast vet bäst vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. I det här projektet innebar det främst kyrkoherdar som var väldigt hjälpsamma vilket också resulterade i ett bra samarbete.

En del av kyrkorna saknade en underhållsplan. Man åtgärdade i stället problemen allt eftersom de dök upp, men i många fall hade det varit mycket billigare för dem att ligga steget före. När det gäller tak exempelvis är det ofta för sent att ta tag i problemen när det börjar läcka. I princip alla kyrkor med platta tak och takkupoler hade problem med fukt som behövde åtgärdas akut.

Flera av åtgärderna rörde även värme och ventilation. I stora rum som kyrkor där det ibland är tomt och ibland hundratals människor är en vanlig utmaning att få till ett behagligt inomhusklimat. Många kyrkoherdar efterfrågade även goda råd kring hur de kunde minska sina värmekostnader.

Fantastiska kyrkor – med svampar på tork

Mängder av vackra byggnader har setts över, som kyrkan i Sundsvall som är ritad av Peter Celsing som bland annat ritat Kulturhuset. En häftig byggnad formad som en båt med väldigt fina utsmyckningar av konstnären Vera Nilsson. En annan rolig upplevelse fick vi vid besöket i kyrkan i Västerås.

Där bodde några systrar som gillade att plocka svamp. När jag skulle undersöka fjärrvärmecentralen upptäckte jag att hela golvet under centralen var full av svamp! Eftersom utrymmet är så varmt, hade systrarna utnyttjat detta och valt att lägga svampen på tork där.
–Åsa Forss

Den tekniska inventeringen har gett Katolska kyrkan en bra överblick över vilka åtgärder som är mest akuta för de olika fastigheterna och vilka kostnader som kan förväntas under de närmaste tio åren. Utöver siffror fick de en detaljerad rapport med bilder och beskrivningar, samt uppgifter kring hur församlingarna lever upp till olika myndighetskrav gällande brandskydd, tillgänglighet med mera.

Vikten av att bedöma brister och potential i en fastighet 

För att som fastighetsägare kunna förvalta fastigheter på ett lönsamt och hållbart vis behöver du ha koll på existerande brister i dina fastigheter – och vilken potential de besitter. Vi har tidigare berättat om det betydelsefulla arbetet med teknisk inventering, och hur viktigt det är att det genomförs på rätt sätt redan i tidigt skede.

Genom teknisk inventering kan du fastställa vilken teknisk status en fastighet har rörande byggteknik, installationer och miljö, samt myndighetskrav som brandskydd och tillgänglighet kan ingå.

Teknisk inventering banar väg för proaktivt arbete

Teknisk inventering kan behövas av en rad olika skäl: inför förvärv av fastigheter, för att uppskatta försäkringsvärden, för att upprätta en underhållsplan eller som en del av hållbarhetsarbetet.

Med ett bra underlag kan du beräkna dina investeringskostnader och besparingar och baserat på detta fatta kloka beslut. Det gör det möjligt för dig att arbeta proaktivt så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tillfälle. På så sätt minskar du risken för obehagliga överraskningar och sparar pengar.

Så kan Ebab hjälpa dig med teknisk inventering

Vi på Ebab har lång erfarenhet av teknisk inventering. Vi arbetar i team där vi involverar flera olika expertområden för att ge dig en så korrekt bild av din fastighet som möjligt. Vi anpassar även vårt arbete utifrån ditt behov. 

Vi gör även en uppskattning av vilka kostnader som kommer krävas för att åtgärda eventuella brister som upptäcks, samt upprättar en underhållsplan för de närmaste tio åren. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har fler frågor rörande teknisk inventering och hur vi kan assistera just dig!