Ebabs typhus håller dina byggkostnader nere

Typhus bygger på en smart och kostnadseffektiv byggmetod. Ebab tog under 2018 fram ett typhus i form av ett punkthus med en standardiserad stomme som går att anpassa efter behov. Detta togs sedan vidare och utvecklades i Kvarteret Rickomberga i Uppsala. Här berättar vår arkitekt Pontus Nilsson och fastighetsutvecklare Johan Brodin mer.

Därför är typhus så kostnadseffektiva

I samband med nybyggnationen av seniorlägenheter i Liseberg i Älvsjö tog Ebab fram konceptet med typhus, det vill säga ett hus som är utformat för att kunna bygga flera hus från en och samma ritning. I samarbete med en leverantör av betongstommar optimerades typhuset utifrån deras metod för att säkerställa en kostnadseffektiv produktion. Typhuset är en tre-femspännare med storlekar från cirka 30-110 kvm, beroende på vilken lägenhetssammansättning som önskas i projektet. En trespännande innebär att det är tre lägenheter per våning och trapphus.

Fördelar med typhuset:

  • Utformat i samverkan med leverantör av stommar vilket optimerat bjälklags- och fasadelement efter deras metoder. 
  • Grundstommen är standardiserad, men huset kan anpassas i detaljer utifrån detaljplan och kundens önskemål och behov. 
  • Antalet tekniska lösningar kan minimeras. Till exempel används enbart en sorts badrumsmodul i hela huset och ett schakt per lägenhet. 
  • Huset går att bygga upp till nio våningar utan att arbeta in brandåtgärder som följer av byggnader från tio våningar och högre. 

Olika fasader åt olika väderstreck

Typhuskonceptet blev lyckat och lyftes därför över till kvarteret Rickomberga. 

Grundstommen är standardiserad men skepnaden på husen är möjlig att anpassa efter behov. I Kvarteret Rickomberga, som var ett förtätningsprojekt, byggde vi 3 punkthus med 1–3 rum och kök då dessa storlekar kompletterade det befintliga beståndet på fastigheten. Konceptet behöver även alltid anpassas efter detaljplan vilket i detta projekt innebar att det fanns begränsningar för det övre planet. Vi valde därför att bygga det indraget till 80 procents volym.
– Pontus Nilsson, arkitekt

Utifrån punkthuskonceptet granskades hur byggnaderna förhöll sig till gatan på ett sätt och parkrummen och de andra byggnaderna i närheten på ett annat sätt. Här jobbades därför med olika fasader, en variant åt öst och väst och en annan åt norr och söder så att fasaderna kunde smälta in i området. Ur förvaltningssynpunkt producerades en underhållsfri fasad mot nord och syd, medan den som behöver underhållas mot öst och väst byggdes med balkonger. Ställningar behövde därför inte monteras, vilket gjorde det billigare att bygga.  

Lästips: Så förvaltar du fastigheten energismart

Minimering av antal lösningar för att effektivisera

I projektet var effektivisering och optimering i centrum, och bland annat räknades antal lyft som leverantören gjorde för att få upp en stomme. I huset användes endast en badrumsmodul och tre köksuppställningar, beroende på storleken på lägenhet, vilket gjorde bygget kostnadseffektivt.  

Vi utgick ifrån ett väl genomarbetat grundkoncept som vi hållit starkt på under hela projektet. Kompetensen finns inhouse, vilket gjorde att vi kunde möta behovet av att titta på parametrarna dagsljus, förbrukning, bergvärme, solceller med mera. Alla var väldigt nöjda med projektet, där sista inflyttning skedde i februari 2022. Det var ett mycket bra samspel med alla involverade och en rakt igenom positiv erfarenhet.
– Johan Brodin, fastighetsutvecklare

Kontakta oss så berättar vi mer om typhuset. Vi har resurser på plats som innebär att vi kan göra anpassningar utifrån dina unika behov.