Hur ROT och CM-projekt blev en vinnande kombination

Ebab har gedigen erfarenhet av att hjälpa kunder att skapa hållbara renoveringar med fokus på energi och miljö. Följ med när vår affärsområdeschef för ROT, Stefan Karlsson, och VD Kaarel Lehiste gör nedslag i vår 40-åriga historia där vi genomfört flera komplexa uppdrag under åren!

Historien om ROT börjar på 1990-talet

I Sverige infördes ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) 1993 för att erbjuda skattelättnader inom byggbranschen. ROT är högst aktuellt med tanke på det skick många fastigheter befinner sig i idag gällande bland annat avlopp, värmesystem, ytskikt, ventilationssystem och energiåtgång. Behovet av att renovera kommer definitivt inte att avta framöver. Tvärtom börjar den tekniska livslängden på många fastigheter gå mot sitt slut och de behöver möta de nya kraven som är ställda för framtiden. Dessutom finnas möjligheter och förutsättningar att jobba med återbruk i ROT projekt framöver, i hållbarhetssyfte men även av ekonomiska skäl. 

2000-talet bjuder på ombyggnationer av hyresrätter

ROT fick sitt uppsving i början av 2000-talet. I kvarteret Brukslaven i Högdalen projektledde Ebab i början av 2000-talet, för Wallenstams räkning, ett ROT-projekt av hyresrätter genom Construction Management (CM). Det speciella med uppdraget var att vi fick evakuera ett trapphus i taget samtidigt som projektet löpte på trapphusvis, och återinflyttning skedde trapphus efter trapphus i takt med färdigställandet. Det blev en smidig logistisk lösning vilket hyresgästerna men även fastighetsägaren verkligen uppskattade!

För Wallenstam genomförde vi ett årtionde senare även en annan ombyggnation av hyresbostäder på Kungsklippan på Kungsholmen i kvarteret Smaragden. Där genomfördes ROT-uppdraget genom generalentreprenad.

Läs mer: Vad bör du tänka på innan ett ROT-projekt?

Nedslag i andra spännande projekt 

Friluftsteatern

En mycket uppskattad plats bland stockholmare är Friluftsteatern som ligger vid Danviksbron. Mellan 2004-2005 genomförde vi ett ROT-projekt på CM åt Fastighets AB Gusto där ombyggnad och stambyte av ett hyreshus, punkthus, skedde med kvarboende hyresgäster! 

Kvarteret Fontänen

2009-2010 arbetade vi i vårt eget närområde i Johanneshov och genomförde för Heba Fastighets AB ett ROT-projekt på CM i kvarteret Fontänen. Även det gällde ombyggnation av hyresrätter.

Solsidan

I Saltsjöbaden på Solsidan projektledde Ebab 2011 en konvertering av butiker och bostäder till bostadsrättslägenheter. Ett gammalt hyreshus förädlades och exklusiva boenden skapades med stora terrasser som än idag är starkt eftertraktade på marknaden. 

Mycket att tänka på - men många vinster för dig som fastighetsägare

Innan man påbörjar ett ROT-projekt är det viktigt att en bra förstudie inklusive inventering finns på plats, detta inkluderar även en energi- och miljöinventering. Inventeringen belyser bl.a befintliga ledningars status, elinstallationer, befintlig ventilation inklusive styr-och regler, rökgaskanaler samt byggmässigt status på stomme, fasader, tak och fönster. Det finns även många nya lagar och föreskrifter att ta hänsyn till, bland annat måste byggnadsnämnden ofta ge sitt tillstånd innan man sätter igång ett ROT-projekt och byggarbetsmiljösamordnare ska finnas med redan i projekteringsfasen.  

Från innehållet i förstudien, den totala inventeringen, där energi- och miljöinventeringen ingår, får vi fram en kostnadsbild samt en prioriteringslista. Vi på Ebab hjälper fastighetsägaren med hela projektet och vilka frågor som vi behöver ta hänsyn till, kunderna ska känna sig trygga i de beslut som tas inte bara genomförandemässigt utan även utifrån ekonomiska och hållbarhetsaspekter.  

ta kontakt med oss inför ditt nästa ROT-projekt. Ebab har all kompetens under ett och samma tak för att du ska lyckas! 

Få vårt nyhetsbrev