Ökad lönsamhet med solceller när elpriserna ökar

Höga elpriser innebär att lönsamheten för solceller växer i och med att återbetalningstiden för solceller minskar. I och med att höga och kraftigt varierande elpriser blivit en del av vår vardag blir solceller en än mer intressant investering. Ebabs energispecialist Lukas Lindstedt berättar här om fördelarna med solceller.

Solceller blir allt viktigare i och med att energikraven för nyproduktion av fastigheter ökar. Det är också värt att räkna på lönsamheten i samband med att elpriset ökar. Förutom att solceller är en förnybar energikälla som bidrar till ett bättre klimat, finns det också möjlighet att spara pengar på andelen köpt energi om man installerar solceller. El från solceller tillgodoser byggnadens elbehov samtidigt som den bidrar till ett ökat fastighetsvärde och en lägre energiprestanda.

Lönsamheten för solceller växer i takt med elpriserna

En investering i solceller bidrar till ett fast pris på el vilket kan ses som en extra trygghet då elpriset ökar i takt med att efterfrågan på el och kapaciteten på elnäten blir allt större. Det finns också möjlighet att beräkna Levelized cost of energy (LCOE) för att få fram kostnaden för producerad solel under systemets hela livslängd.

Även lån i form av gröna obligationer kan vara en möjlighet för fastighetsägare som förvaltar bostäder och lokaler i samband med installation av solceller.

Lästips: 3 vanliga frågor om installation av solceller

Ebab kan hjälpa dig med förstudier

Vill du också investera i förnybar energi och dra nytta av den lönsamhet solceller kan medföra? Då kan vi på Ebab hjälpa dig. Vi är experter på hållbar fastighetsförvaltning och energi- och miljöfrågor. Ta steget vidare och gör en förstudie för installation av solceller. Förstudien bedömer förutsättningar för en installation och är ett bra beslutsunderlag tillsammans med en investeringskalkyl. Vi är specialister på att utföra beräkningar och skugganalyser för dimensionering av solcellsanläggningar. Ebab kan även hjälpa dig som beställare att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av större anläggningar.

Vi skapar ett mer hållbart samhälle tillsammans

Ett av vår tids största utmaningar är klimatpåverkan. Genom att investera i förnybar energi från solceller bidrar vi till att minska påverkan på klimatet. Förnybar energi kommer aldrig att ta slut och förstör inte vår natur med miljöfarligt avfall och föroreningar. Vid omställning till förnybar energi minskar den globala uppvärmningen – något som kan ses som en självklarhet för framtidens hållbara samhälle.