Så blev det älskade Stadsbiblioteket säkrare och mer hållbart

På uppdrag av Stockholms stad fick Ebab 2019 i uppgift att hjälpa FSK att projektera och leda underhållsarbetet av Stockholms Stadsbibliotek. Här låter vi vår affärschef Fredrik Aspe berätta mer om det inspirerande projektet som sätter både säkerhet och hållbarhet i centrum.

Ett arkitektoniskt mästerverk signerat Gunnar Asplund

Tankarna och planerna om ett nytt stadsbibliotek väcktes redan 1728 när Andreas Geist donerade sin boksamling till Stockholms stad, men det tog hela 200 år innan Stockholms Stadsbibliotek stod klart och invigdes. Fastigheten ritades av Gunnar Asplund, en av Sveriges främsta arkitekter genom tiderna. Och byggnaden som trots allt snart är 100 år håller än idag väldigt höga kvalitetskrav.  

Det finns ett stort intresse för just det arkitektoniska i Stockholms Stadsbibliotek och arkitektstuderande vallfärdar hit från hela världen för att se det. Sen sticker det också ut på grund av sin detaljrikedom. Allt i byggnaden känns väldigt genomtänkt.
– Fredrik Asp

Vad Ebab bidragit med i Stockholms Stadsbibliotek

Stockholms Stadsbibliotek har varit ett pågående projekt sedan 2017 och tack vare Ebabs gedigna erfarenhet och kunskap av att hantera och bevara äldre fastigheter, har det gått stadigt framåt. Projektet har kretsat kring tidigare skeden, förstudier, program, systemhandling och bygghandlingar. Därtill har det innefattat kalkyler, miljö- och hållbarhetsfrågor i alla skeden (från miljöinventering till återbruk), samt bygg- och installationsledning och ekonomistyrning genom hela projektet.   

Energiförbättrande åtgärder

Att minska energiförbrukningen är inte helt enkelt med ett äldre byggnadsminne. Framförallt behöver man titta på återbruk, det vill säga hur mycket material som kan återanvändas i projektet vilket bland annat hjälper till att minska energiåtgången. Processen blir mer hållbar och det gamla lämnas kvar som en del av byggnadsminnet. Här såg man exempelvis över de tekniska installationerna och LED-belysning sattes in för att minska energiförbrukningen.  

Utmaningar kring tillstånd, trygghet och säkerhet

En stor utmaning i projektet har varit att erhålla alla tillstånd från Länsstyrelsen och bygglov för yttre förändringar eftersom byggnaden är ett byggnadsminne. Men genom dialog och möten med berörda myndigheter har projektet kunnat fortskrida som planerat med vissa förbättringar och utmaningar. 

Förutom detta har medel för trygghets- och klimatåtgärder formulerats för att förbättra miljön runt biblioteket. Dessutom pågår just nu ett större säkerhetsarbete i fastigheten. Läs mer om det i Vad gömmer sig på vinden på Stockholms Stadsbibliotek?

Varför är det här ett viktigt projekt för Ebab? 

Stockholms stad är en av våra största beställare och det är alltid givande att driva projekt åt dem. Men projekt som det här är också viktiga för vår personal som tillåts utvecklas inom projektet. 

I varje projekt vi genomför får vi ny, värdefull kunskap. Vi har en öppen företagskultur och vi gillar att arbeta nära våra kunder och i samverkan med anlitade konsulter och entreprenörer, vilket gör att vi stärker vår kunskap ytterligare. Dessutom är det som stockholmare själv fint att få värna om vårt kulturarv och hjälpa till att bygga hållbart från början.
–Fredrik Aspe

Vad innebär hållbarhet för dig? 

Stockholms stad är en av våra största beställare och det är alltid givande att driva projekt åt dem. Men projekt som det här är också viktiga för vår personal som tillåts utvecklas inom projektet. 

Att ta vara på de resurser vi har gällande befintliga fastigheter och alltid förbättra dem, men också se över hur vi minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläpp från dessa. Vi måste tänka på att det vi bygger ska stå där i 100 år till utan att några större åtgärder ska behövas. Vi måste också alltid tänka långsiktigt. Det kan vara rätt att välja ett dyrare material om det har en längre livslängd exempelvis. Vi bygger inte för imorgon. Vi bygger inte för våra barn utan för deras barnbarn.
–Fredrik Aspe