Vad gömmer sig på vinden på Stockholms Stadsbibliotek?

I Stockholms Stadsbibliotek pågår en stor underhållsrenovering och Ebab är på plats. Byggnaden ska möta dagens krav på säkerhet samtidigt som de kulturhistoriska värdena ska behållas. Här berättar Ebabs Henrik Odén, Byggledare för projektet på Stockholms Stadsbibliotek, om när han letar sig upp på vinden för att undersöka vad som gömmer sig där.

En av Stockholms mest besökta byggnader

Stockholms Stadsbibliotek, som ritades av Gunnar Asplund för knappt 100 år sedan, är en av Stockholms mest besökta byggnader. Byggnaden har mött flertalet underhåll och renoveringar under åren och just nu pågår en stor underhållsrenovering där främst säkerheten i byggnaden ses över.  

Ebab samordnar alla projektörer i projektet, som bland annat består av en antikvarisk sakkunnig samt en tillgänglighetskonsult, som tillsammans arbetar med hur byggnaden ska göras säker efter dagens standard samtidigt som de kulturhistoriska värdena behålls.

Vacker utsikt över Stockholms takåsar

Det är inte bara högt utan även besvärligt att ta sig upp till vinden; man får först klättra upp på den låga byggnadens tak, ta sig in genom ett fönster, fortsätta på den smala ställningen, vidare upp på stegen och slutligen genom takluckan. När man sedan står på vinden kan man via en stege klättra upp genom yttertaken och se ut över Stockholms takåsar. 

Det är en mäktig vind med en takhöjd på tre meter och ett stort kupoltak. Balkarna är av stål och stagen hänger ner för att hålla innertaket uppe. För att röra sig uppe på vinden idag får man ta sig runt på utstakade spångar av plank. I mitten av rummet hänger en ställning i taket, som den snart 100-åriga gamla hissmotorn vilar på, avsedd att höja och sänka den stora ljuskronan i centrum av Gunnar Asplunds Bibliotek. En ljuskrona från 1928 med glas tillverkat av Orrefors, som på grund av tekniska skäl inte kunnat städas på flera år.

hiss ställning rotundan1

Att röra sig här uppe är inget för den höjdrädde!

Varför detta äventyr?

Underhållsarbetets fokuserar främst på säkerhet och att göra tillträdet för servicepersonalen till ett lite mindre äventyr. Den 100-åriga hissmotorn ska också få vila till förmån för installationen av en ny. Den gamla motorn får stanna kvar och bevaras på vinden och de gamla spångarna kommer bytas ut till moderna säkra servicegångar.

De roligaste utmaningarna med projektet 

Projektet på vinden är spännande, det är som att titta in i historien när man tar sig runt här uppe där ingen fått tillträde på flera år. Det Henrik Odén ser som sina roligaste utmaningar är dels att få vara med och skapa en mer service-vänlig vind, och att ge ny lyster till husets stora krona i centrum av huset. 

Läs mer om hur vi på Ebab arbetar inom projekt- och byggledning och liknande projekt vi utfört.