Steg för steg: Så fungerar certifieringen GreenBuilding

Som fastighetsägare eller byggprojektledare finns det flera olika typer av miljö- och klimatcertifieringar som är viktiga att känna till. En av dessa är Miljöbyggnad, som bland annat omfattar både klimat, energi, utfasning av farliga ämnen och dagsljus. Vid sidan om detta finns certifieringen GreenBuilding, vars omfattning skiljer sig och istället fokuserar på byggnadens energianvändning. Här besvarar vi tre vanliga frågor som rör certifieringen GreenBuilding och hur den skiljer sig mot andra certifieringar.

1. Vad är GreenBuilding?

GreenBuilding är ett certifieringssystem som enbart tittar på fastigheters energianvändning och energieffektivisering. Certifieringen uppnås i sin tur genom en minskning av energianvändningen med 25 % mot ursprungs- eller referensläget, som fastställs vid nyproduktion och via nybyggnadskrav från BBR.

Guide: Din guide till att teckna energideklaration Ladda ner guide

2. Varför ska jag välja att certifiera i GreenBuilding?

I jämförelse med Miljöbyggnad är GreenBuilding en certifiering som tar kortare tid att genomföra, men som också omfattar ett mindre område. På så vis lämpar den sig extra bra för befintliga fastigheter där det kan vara svårare att certifiera i Miljöbyggnad. Till följd av skillnaden i omfattning är även priset för GreenBuilding betydligt lägre.

Energikonsultens 3 bästa tips för att spara energi

3. Vilka svårigheter finns det med GreenBuilding?

Medan Miljöbyggnad är något som följs upp vid nyproduktion och efter två år, är GreenBuilding en certifiering som måste verifieras årligen. Här behöver all information vara inlämnad den sista januari och en försening medför också en utebliven certifiering. För att upprätthålla certifieringen måste byggnaden ligga 25 % under sitt ursprungs- eller referensläge, vilket ställer höga krav på ständiga förbättringar och optimeringar i takt med att byggnaden åldras.

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att certifiera din fastighet i GreenBuilding, eller vill du ha information om andra delar vi kan hjälpa dig med, som miljö- och energisamordning? Tveka inte att kontakta oss!