Formfaktor: del 2

Formfaktorn uttrycks som ett förhållande mellan fastighetens omslutande area och dess uppvärmda area och det är din bästa investering när du ska bygga en fastighet.

Har du inte läst vårt första inlägg om formfaktorn, börja med att ta del av det!

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 09.35.47.png

En låg formfaktor för din nya fastighet är den absolut viktigaste parametern för att erhålla ett energieffektivt hus, och den erhålls när man har en kompakt utformning på fastigheten.

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 09.35.27.png

Samma area – hög formfaktor

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 09.35.10.png

Samma area - låg formfaktor


• Ju mindre omslutande area – desto mindre energi transmitteras genom ytorna
• Ju färre hörn – desto mindre energiförluster via geometriska köldbryggor
• Du sparar pengar i material - ju lägre formfaktor desto färre löpmeter blir det att bygga
• Du sparar pengar i tid – ju mindre komplex byggnadens form är desto enklare blir den att uppföra

Guide: Din guide till att teckna energideklaration Ladda ner guide

Sammanfattning


Ta reda på din formfaktor, försök minimera den och låt den inte öka under byggprocessen. Det kommer att bli din bästa investering, både vad det gäller ett kostnadseffektivt byggande, men även för 100 års framtida energikostnader i fastighetens förvaltning.

Och du, var ute i god tid, redan vid de absolut första skisserna bör man ta tag i formfaktorn och inte släppa den ur sikte – annars kan det vara för sent.

Så kan vi på Ebab hjälpa dig

Vi på Ebab tycker att en byggnad i sin design bör vara energieffektiv – utan behov av extraordinär teknik för att uppnå detta. Många tekniska system kommer bytas ut över åren, men en sak kommer att förbli densamma och ha stor påverkan på energianvändningen, nämligen formfaktorn. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar inom området energi och miljö, om du vill ha hjälp att se över formfaktorn, eller få hjälp av våra specialister inom exempelvis energisamordning och miljösamordning.