Projekt Riksäpplet 2 ger Söderbymalmsskolan nya miljöanpassade lokaler

I projektet Riksäpplet 2 har lokaler som tidigare huserades av KTH:s ingenjörsstudenter förändrats för att ge plats åt eleverna i Söderbymalmsskolan samt Haninge kommuns utbildningsförvaltning. Ebabs miljökonsult Suzan Jelveh, byggledare Johan Kansten och projektledare och affärsområdeschef Mira Wångdahl, berättar om projektet där vi hjälpt till med allt från kalkylering och upphandling till verifiering i miljöbyggnad.

Så har man bemött utmaningarna i Riksäpplet 2

Utmaningarna i projektet är och har varit flera av fundamentalt olika karaktär. Efter en lång planeringsprocess med en samverkansentreprenör kom Ebab in i ett kalkylskede för att hjälpa SBB i Norden AB med projekt- och byggledning inför produktionsstart. Kontrakt tecknades med In3prenör för en totalentreprenad i samverkan. En utmaning var att möta hyresgästens krav gällande lokalerna inom ramen för investeringsbeslutet. Vi på Ebab kunde där bistå med vår spetskompetens inom kalkyl och upphandling.  

Efter det gick vårt arbete vidare med projekt- och byggledning och de utmaningar det innebär att samordna en privat fastighetsägare med en kommunal hyresgäst. Det är ett projekt som ställer höga krav på samordning och gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst liksom samordning mellan totalentreprenören och hyresgästens sidoentreprenörer. 

Lokalerna stod färdiga lagom till terminsstarten

Ebabs byggledare har även varit ett stort stöd för skolverksamheten i samband med inredning och övertagande av de nya lokalerna. Vår kompetens och erfarenheter från exempelvis sjukvårdsprojekt i privat fastighetsbestånd, visade sig här vara mycket värdefull. 

Lokalerna färdigställdes under sommaren 2021 och eleverna kunde kliva in i en ny fin skola vid skolstarten i augusti. Skolgården har färdigställts under hösten och invigdes i oktober.

Lästips: Så arbetade Ebab med Lill-Janshuset, en del av Sophiahemmet

Hållbarhet högt på agendan

SBB i Norden AB är en fastighetsägare med ambitiösa hållbarhetsmål, och när de genomför projekt är hållbarhet alltid i fokus. I det här projektet har vi på Ebab genom våra tjänster inom miljösamordning bland annat tagit fram miljöprogram och följt upp miljökraven i produktion. Projektet har siktet inställt på en certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och byggnaden är idag preliminärt certifierad. Projektets totalentreprenör har ansvarat för ansökan om preliminär certifiering och vi ansvarar för bevakning och verifiering av certifieringen.  

SBB i Norden AB har även upprättat en hållbarhetsbilaga baserad på ett urval av FN:s globala hållbarhetsmål som följts upp under projektering och produktion. Ett av de globala målen som följs upp är det tolfte målet ”Hållbar konsumtion och produktion”, där återbruk haft en betydande roll och befintligt material har bevarats så långt det går. Några av åtgärderna som tagits utifrån byggnadens förutsättningar: 

  • Tegelväggar har bevarats och överblivet tegel lämnats till återvinning. 
  • Befintliga betongväggar och pelare har behållits och gjorts synliga. 
  • Fönster har rengjorts och bevarats. 
  • Undertak av träullsplattor har behållits. 
  • Räcken från de gamla ljusgårdarna har använts som räcken på urbana loft. 
  • Perforerad plåt från räcken har använts som väggbeklädnad på nya innerväggar.

Energiprojekt med SBB

Parallellt med projekt Riksäpplet 2 pågår även ett energiprojekt från SBB:s sida. Man har redan skapat ett borrhålslager under den nya skolgården. Energin som ska lagras där kommer från en av SBB i Norden AB:s hyresgäster i en annan fastighet och har potential att förse hela deras fastighetsbestånd i Haninge med energi för uppvärmning och varmvattenproduktion.   

Behöver du hjälp med ett liknande projekt? På Ebab har vi lång erfarenhet av och kunskap inom energi och miljö och kan hjälpa dig med såväl stora som små projekt. Kontakta oss om du vill ha mer information.