Veronica Malmgren firar 15 år!

I år firar Veronica Malmgren 15 år på Ebab. Hon började 2006 – året då fågelinfluensan härjade, Italiens herrlandslag vann Fotbolls-VM för fjärde gången och regeringen Reinfeldt tillträdde. Veronica har haft en rad roller i olika projekt samtidigt som hon är delaktig i Ebabs verksamhetsutveckling. Är Veronica med i ditt projekt kan du lita på att det är ordning och reda samt att du vet vart ni ska!

Veronica, berätta om dina 15 år på Ebab! 

De senaste 15 åren har gått fort – det har varit, och är roligtPå Ebab har jag arbetat i en mängd olika projekt och roller; projektingenjör, upphandling, projektchef, projektutvecklare, avdelningschef och nu verksamhetsutvecklingschefDet har varit väldigt omväxlande och jag har fått erfarenhet från olika typer av projekt och skeden. Jag har fått förtroendet att vara den förlängda armen åt både mindre och större beställare med projekt inom både vård, bostäder samt kommersiella projekt.  

Att känna stolthet i det lilla och det dagliga arbetet

Jag arbetar också med bolagets verksamhetsutveckling. Vi har gjort en häftig resa i bolaget de senaste åren och jag är glad att jag kunnat vara med och bidra. Vi har till exempel en hög andel kvinnor som arbetar på Ebab, framför allt i ledande befattningar, i jämförelse med branschen i stort och det ser jag väldigt positivt på. Ledningsgruppen tittar på strategier och hur vi sedan kan realisera dem i verksamheten. Bland annat målstyrning, utbildningar och digitaliseringen i vår arbetsvardag. Det är till en stor fördel att jag fortfarande har en fot kvar i projekten och ”i verkligheten när jag sitter med de här frågorna 

Sen hade ju dessa 15 år varit väldigt tråkiga utan mina fina kollegor. Utan personerna är vi inget bolag och jag är stolt över det jobb vi utför tillsammans. Jag tror på att känna stolthet i det lilla – i det vi gör dagligen. 

Om våra kärnvärden och de 7 goda vanorna

De 7 goda vanorna är generellt, oavsett jobb eller privatlivett sätt att vara. Jag jobbar mycket med att vara proaktiv och försöker planera så att jag inte sätter mig själv eller andra i tidsnöd. Jag ser till att vi har tidsplaner som vi är överens ooch arbetar på detta sätt för en god framförhållningSen tycker jag att det är viktigt att vi har gemensamma mål så att alla vet färdplanen. Detta oavsett om det är i ett projekt eller i verksamhetsstyrningen – alla behöver gå åt samma håll. När vi har målen klara skapar det en trygghet hos oss själva och våra medarbetare. Då är det också lättare att arbeta efter vinna-vinna principen – alla ska ju åt samma håll.  

 Vi arbetar också med att försöka lyssna i alla led –på både beställare, entreprenörer, projektörer och leverantörer 

Vad är det bästa med Ebab? 

Om du vill utvecklas har du stor möjlighet till det här på EbabMen du behöver själv ansvara för din egen utveckling och räcka upp handen och ta för dig. Vidare är det trivseln och engagemanget hos alla kollegor, det som ”sitter i väggarna” som jag uppskattarOch till sist så har vi många återkommande kunder – vilket är den bästa stämpeln på att vi är duktiga på det vi gör. 

Tips till dina kollegor om hur man får en hållbar och långsiktig karriär? 

Skapa en trygg bas att stå på så att du känner dig trygg. Ha tålamod och ta dig tid att lära dig hela processen i ett projekt, från ax till limpa.  Och vill du framåt, säg det! Använd din egen påverkansmöjlighet – du kan styra din egen utveckling. Avslutningsvis, hitta en bra balans mellan jobb och privatliv. Var ledig när du är ledig och se till att du kan koppla av.  

Någon trendspaning inför framtiden?

Vi kommer att få se mer och mer digitalisering i samhället och i våra projekt. Samt fler strategiska samarbeten med andra konsulter som skapar mervärden för vår organisation, men också för våra kunder där vi kan hitta vinna-vinna och där 1 + 1 blir 3.  

Tack Veronica för ditt starka engagemang och fina arbete! Vi ser fram emot minst 15 år till tillsammans.