Så stärker strategisk arkitektur projektets framdrift i tidiga skeden

Genom att arbeta nära byggherren vid framtagande av detaljplaner och erbjuda kompetens inom arkitektur, planarkitektur och projektledning ger vi projektet en tydlig riktning och bidrar till en mer effektiv och integrerad process. Pontus Nilsson, arkitekt, och Sofia Holmgren, planarkitekt, berättar om hur strategisk arkitektur i tidiga skeden och byggherreplaner kan hjälpa dig framåt!

Vad menas med strategisk arkitektur i tidiga skeden och byggherreplaner?

Strategisk arkitektur i tidiga skeden innebär för oss ett nära samarbete mellan arkitekt och planarkitekt där framtagandet av detaljplaner och projektets gestaltningsprocess vävs samman. Ebabs erbjudande rörande strategisk arkitektur i tidiga skeden syftar även till att skapa ett mer holistiskt perspektiv inom fastighetsutveckling där affärsrådgivning och projektledning inkluderas för att bidra till hållbara projekt.

Vid framtagandet av detaljplaner kan kommunen välja ett samordnat förfarande där byggherren ges ansvaret att ta fram planhandlingarna, så kallade byggherreplaner. Vi på Ebab kan då, tillsammans med övriga kompetenser, bistå byggherren med upprättandet av handlingarna.

Läs vidare: Så kan strategisk arkitektur i tidiga skeden bidra till lönsam fastighetsutveckling 

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Det finns stora fördelar med att vi har en bred kompetens i tidiga skeden. Vi ser att vi på så sätt kan leda våra kunder genom hållbara projekt där strategisk arkitektur i tidiga skeden är en viktig del för att nå den målsättningen och för att realisera idéer till verklighet. Byggherreplaner kan både underlätta framdriften av nya detaljplaner och är samtidigt ett effektivt sätt att tidigt ta ett helhetsgrepp om våra projekt.

Vårt breda utbud möjliggör även att vi kan koppla på kompetenser från övriga affärsområden, såsom installationsteknik och hållbarhetsstrategi. Att vi som enskild leverantör kan säkerställa och överblicka hela processen gör det tryggare och mer ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder.

Vad är era bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Sofia: Att våga tänka framåt och inte fastna vid dagens strukturer när vi planerar framtida områden, hur lever och rör vi oss 2050? Eller ännu längre fram? Utvecklingen går otroligt fort och då alla svar inte finns bör vi sträva mot flexibla planer och projekt som möjliggör att justeringar kan ske över tid.

Pontus: Vi kan alla ta ett större ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att förändra sättet vi bygger våra städer så kan vi också förändra sättet vi tänker på. Här har vi på Ebab en möjlighet att gå före och bidra till en stadsutveckling som hoppfullt leder till en större medvetenhet hos våra kunder samt bidrar till en mer hållbar utveckling i stort.