Ellinor Olsson firar 10-årsjubileum på Ebab

Ellinor Olsson har jobbat med hållbarhetsfrågor och bidragit till Ebabs verksamhetsutveckling sedan 2013. Året då Sarah Sjöström tog VM-guld på 100 meter fjärilsim, Eurovision Song Contest ägde rum i Malmö och Svenska Kyrkan valde sin första kvinnliga ärkebiskop. Vi fick en pratstund med Ellinor om hennes tid på Ebab. 

Du är hållbarhetschef, vad gör egentligen en sådan?

Som hållbarhetschef arbetar jag med systematiskt förbättringsarbete, riskhantering, omvärldsanalyser, policyer och mål. Det jag lägger mest tid på är kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) eftersom vi är certifierade inom dessa områden. Jag samordnar vår verksamhets hållbarhetsaspekter, verksamhetsutvecklar och förverkligar strategier. I praktiken innebär mitt jobb att jag tillsammans med andra tar fram processer, utvärderar dem och gör revisioner i en ständig förbättringssnurra. 

Vad ser du för trender inom hållbar utveckling?

Just nu är det en utmaning för hållbarhetschefer inom alla branscher att hänga med i omvärldsbevakning och krav, och se till att nivån för att upprätthålla och utveckla processer, rutiner och mätmetoder i verksamheterna blir korrekt. Det går så fort nu och det händer mycket inom området kopplat till hållbar utveckling
 

Det är spännande att se en viss liknelse med miljöfrågornas boom i slutet på 90-talet och början av 00-talet. Just nu kan hållbarhetsfrågorna kännas övermäktiga men jag har stor tillförsikt att vi kan hantera även denna utmaning i organisationer. Om vi klarar omställningen i rätt tid vågar jag dock inte sia om i dessa oroliga tider. 

Hur har dina 10 första år på Ebab varit?

De har framför allt varit väldigt roliga, men också mycket givande då både bolaget och jag i min roll har utvecklats till det bättre. Jag känner att jag kan bidra och göra skillnad på och via arbetet och det tycker jag är viktigt. Jag är med i forum där vi kan påverka och där högsta cheferna, ägarna och representanter från verksamheten är med.   

Jag minns fortfarande när jag började att jag var oerhört förundrad och stolt över de trevliga och kunniga kollegorna och att arbetsklimatet var så prestigelöst. Det kändes okej att ställa många frågor och det är något jag fortfarande gör varje dag. Vi har en väldigt platt organisation och det är fantastiskt hemtrevligt och tillåtande här! 

Du är facilitator för de 7 goda vanorna, vad innebär det?

Jag har förmånen att utbilda mina kollegor i Franklyn Coveys ledarskapsprogram de 7 goda vanorna och bidrar med att hålla kunskaperna varma i organisationen. Alla våra nyanställda får gå en tredagarskurs och vi har återkommande lunchrepetitioner som är öppna för alla. Min mission är att vara en mönsterskapare när det gäller vanorna. Det kräver daglig påminnelse och engagemang.  

Avslutningsvis, har du några tips för ett hållbart arbetsliv?

Det är viktigt att du tar ansvar för din personliga utveckling genom att vara proaktiv och skapa många kontakter, både inom och utanför Ebab.  

För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver du även fylla din fritid men de saker som skänker dig glädje och återhämtning, som i vana 7: vässa sågen. Fyller du ditt liv med det du gillar kommer du också må bra på jobbet.